Korzyści

Ubezpieczenia wzajemne w TUW PZUW to atrakcyjna cena, bezpieczeństwo, transparentność i szyta na miarę oferta. Opierają się na solidarności i współpracy, a nie działalności dla zysku.

Różnią się od komercyjnych tym, że ubezpieczeni są jednocześnie naszymi członkami i działają we wspólnym interesie. Mają dostęp do informacji o finansach Towarzystwa, co zapewnia jego pełną transparentność.

W ramach TUW PZUW tworzą wspólnoty ubezpieczeniowe zwane związkami wzajemności członkowskiej. Związki zrzeszają podmioty o podobnym profilu i skali działalności. Rozliczają się w ramach swojej grupy, aby uniknąć sytuacji, że takie samo ryzyko ubezpieczeniowe i związane z nim koszty obarczają np. duże przedsiębiorstwo i małą wiejską gminę.

Atrakcyjna cena

Atutem ubezpieczeń wzajemnych jest możliwie szeroka ochrona ubezpieczeniowa przy możliwie niskich kosztach. Wysokość składki dopasowujemy do potrzeb i możliwości finansowych ubezpieczonych. Możemy proponować niższe niż komercyjni ubezpieczyciele składki, ponieważ naszym celem jako towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych nie jest osiąganie zysku, lecz optymalna ochrona naszych członków.

Zwrot składki

To, co u komercyjnych ubezpieczycieli jest zyskiem, u nas stanowi nadwyżkę, która wraca do członków TUW PZUW. Sami decydują, jak ją spożytkować. Mogą ją wypłacić albo zaliczyć na poczet przyszłych składek, dzięki czemu mniej zapłacą za ubezpieczenie w kolejnym okresie. Mogą również zdecydować o przeznaczeniu nadwyżki na kapitał rezerwowy, zwiększając wartość polisy.

Elastyczna oferta

Zaletą ubezpieczeń wzajemnych jest ich elastyczność. Umowy ubezpieczenia są negocjowane, a dzięki temu dopasowane do potrzeb, oczekiwań i możliwości finansowych ubezpieczonych. Nie podlegają sztywnym regułom przetargowym. Zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej członkowie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych są zwolnieni z zakupu ubezpieczeń z zastosowaniem ustawy o zamówieniach publicznych.

Minimalizowanie ryzyka

Naszą troską jest unikanie zagrożeń. Oferujemy bezpłatne wsparcie inżynierów oceny ryzyka przed zawarciem i w trakcie obowiązywania umowy ubezpieczenia. Specjaliści diagnozują miejsca i procesy mogące zwiększać ryzyko powstania szkody, np. wskutek pożaru, awarii, zalania. Efektem ich pracy są raporty z zaleceniami, co zrobić, aby uniknąć zagrożeń. Podjęcie skutecznych działań prowadzi do zmniejszenia składki ubezpieczeniowej.

Prewencja

Wspieramy ubezpieczonych w poprawie bezpieczeństwa. W tym celu powołaliśmy Fundusz Prewencyjny. Finansujemy zakup środków ochrony i sprzętu dla szpitali, sprzętu dla ratowników górniczych, systemów monitoringu dla samorządów oraz inne prewencyjne przedsięwzięcia. Organizujemy bezpłatnie szkolenia. W przypadku podmiotów leczniczych dotyczą bezpieczeństwa pacjentów oraz doskonalenia umiejętności lekarzy. We współpracy z renomowanymi uczelniami i organizacjami lekarskimi angażujemy się w ogólnopolskie programy, jak Bezpieczny Poród” i „Dobre Relacje z Pacjentem”.

Proaktywna obsługa szkód medycznych

Oferujemy ponadstandardowe wsparcie w przypadku niepożądanych medycznych zdarzeń, w tym błędów lekarskich. Wprowadziliśmy prekursorską na rynku proaktywną obsługę szkód medycznych, aby z korzyścią dla pacjentów i szpitali minimalizować ich skutki. Zapewniamy wsparcie prawników i lekarzy w ocenie zdarzeń. Pomagamy prowadzić rozmowy ugodowe z poszkodowanymi.

Wsparcie w komunikacji kryzysowej

Łagodzimy napięcia, pomagamy w problemach. Proponujemy podmiotom leczniczym nowatorskie na rynku wsparcie w komunikacji kryzysowej z pacjentami i mediami. Gdy w grę wchodzi ludzkie zdrowie i życie, potrzeba wyjątkowej delikatności i empatii. Umiejętne prowadzenie komunikacji pozwala rozładowywać napięcia w relacjach z poszkodowanymi. Jest potrzebne także, gdy szpital znajdzie się nagle w centrum zainteresowania mediów i będzie musiał odpowiadać na trudne, a nawet agresywne pytania.

Innowacje

Stawiamy na nowatorskie rozwiązania – w swojej ofercie i niosąc pomoc ubezpieczonym. Wprowadziliśmy pierwsze na rynku ubezpieczenie od ryzyka biznesowego dla drobnych przedsiębiorców. Wspieramy innowacyjne technologie, zaopatrując w okresie pandemii szpitale w tzw. opaski życia i bezprzewodowe stetoskopy do zdalnego monitorowania zdrowia pacjentów.

 
Zamknij
Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.