Affinity

Im bardziej kompleksowa oferta i obsługa, tym większa wygoda dla klientów. Umiejętność odpowiadania na ich potrzeby decyduje o rynkowej przewadze i pomaga firmom w osiągnięciu biznesowego sukcesu.

Dlatego z myślą o klientach naszych klientów tworzymy atrakcyjne programy ubezpieczeniowe. Ubezpieczenia affinity są powiązane z profilem działalności firmy, która sama nie prowadzi działalności na rynku ubezpieczeń. Polegają na dostarczaniu jej klientom dodatkowych korzyści w postaci ubezpieczeniowej ochrony w przypadku niepożądanych zdarzeń.

Proponujemy elastyczne rozwiązania, skrojone pod indywidualne potrzeby i wymagania. Zainteresowane firmy zachęcamy do kontaktu.

Ubezpieczenie mieszkaniowe

Chroni meble, sprzęt gospodarstwa domowego, wewnętrzne ściany, wykładziny i inne, ruchome i stałe, wyposażenie mieszkań i domów w przypadku pożarów, zalania, przepięcia, dewastacji, kradzieży z włamaniem i innych zdarzeń losowych. Może zostać rozszerzone o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lokatorów.

Do pobrania:

Ubezpieczenia dla posiadaczy kart płatniczych i kredytowych

To odpowiedź na rosnącą liczbę cyberprzestępstw dokonywanych metodą phishingu, czyli wyłudzania danych kart płatniczych i kredytowych. Proponujemy ochronę także w przypadku kradzieży pieniędzy z konta dokonanej wskutek nieuprawnionego użycia karty do transakcji albo wypłaty gotówki z bankomatu.

Do pobrania:

Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych

Chroni w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia instalacji w następstwie pożaru, uderzenia pioruna, huraganu, gradu, śniegu, przepięcia, eksplozji oraz kradzieży z włamaniem, dewastacji i awarii. Obejmuje również będące ich skutkiem straty spowodowane przerwami w działaniu instalacji. Jest skierowane do klientów firm energetycznych, którzy wytwarzają energię elektryczną także we własnym zakresie.

Do pobrania:

Grupowe ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych Plus

Grupowe ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych skierowane jest do osób, które wytwarzają energię elektryczną we własnym zakresie i jednocześnie są klientami firm energetycznych oraz firm działających na rynku Odnawialnych Źródeł Energii, współpracujących z TUW PZUW.

Ubezpieczenie chroni instalację fotowoltaiczną w pełnym zakresie (all risk), z zastrzeżeniem wyłączeń wskazanych w OWU. Obejmuje również odpowiedzialność za stratę finansową spowodowaną wystąpieniem przerwy w działaniu instalacji fotowoltaicznej wskutek szkody objętej ochroną w ramach ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznej, a także stratę finansową wynikającą z niższej produkcji energii elektrycznej przez instalację fotowoltaiczną.

Szczegółowy zakres oraz wyłączenia odpowiedzialności znajdują się w Ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznych Plus.

Do pobrania:

Zapraszamy do kontaktu

Zamknij
Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.