Ubezpieczenia podróżne

Im dalsza podróż, tym większy stres, gdy pojawią się problemy: wypadek, nagła choroba czy kradzież. Zapewniamy pomoc w takich sytuacjach. Proponujemy pracodawcom wszechstronną ochronę pracowników, którzy wyjeżdżają służbowo. Oferta dotyczy też księży i członków zgromadzeń zakonnych. Ubezpieczenie zapewnia im ochronę w przypadku krótkotrwałych wyjazdów za granicę, jak i dłuższych pobytów, np. na misjach. Obowiązuje na całym świecie.

TUW Podróż

Umowa ubezpieczenia jest zawierana na rok i działa jak przedpłacona karta na zakupy. Ubezpieczający wykupuje określoną liczbę tzw. osobodni – to ubezpieczenie na jeden dzień dla jednej osoby. Zgłaszając każdy wyjazd, pomniejsza limit „osobodni”. Jeśli go nie wykorzysta, otrzyma z powrotem proporcjonalną część wpłaconej składki. Jeśli zaś przekroczy limit, to nie straci ochrony ubezpieczeniowej, lecz na koniec roku będzie musiał dopłacić do ubezpieczenia.

W razie nagłych zdarzeń, choroby lub wypadku ubezpieczenie, w zależności od wybranego wariantu, zapewnia zwrot kosztów:

  • wizyt lekarskich, badań i zabiegów ambulatoryjnych;
  • pobytu i leczenia w szpitalu, w tym operacji;
  • transportu do szpitala lub placówki medycznej;
  • leczenia stomatologicznego w przypadku ostrych stanów zapalnych i bólu;
  • zakwaterowania za granicą na czas rekonwalescencji albo wcześniejszego powrotu do kraju;
  • dosłania z domu niezbędnych rzeczy, a nawet wizyty bliskiej osoby.

Przedmiotem ubezpieczenia może być też odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego, jeśli wyrządzi komuś szkodę, a także następstwa nieszczęśliwego wypadku, co oznacza wypłatę odszkodowania w przypadku obrażeń bądź śmierci. Ochroną może zostać objęty bagaż ubezpieczonego na wypadek zguby bądź kradzieży. W przypadku problemów podczas podróży możemy zapewnić pomoc prawną i ze strony tłumacza.

Do pobrania:

Zamknij
Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.