Ubezpieczenia NNW

Wypadek albo nagła choroba to nie tylko cierpienie, lecz także koszty leczenia czy rehabilitacji, które są często warunkiem powrotu do zdrowia. Zapewniamy wsparcie w takich sytuacjach. Nasze ubezpieczenie to także jeden z benefitów, które pracodawca może zaoferować swoim pracownikom i ich rodzinom.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Zapewnia ochronę w razie wypadków w pracy i w domu, w czasie podróży służbowych i prywatnych, a nawet w związku z uprawianiem sportów wyczynowych. Obejmuje takie choroby, jak zawał serca, nowotwór złośliwy czy sepsa. Zakres i wysokość świadczeń zależy od wariantów ubezpieczenia, które można dostosować do indywidualnych preferencji.

Ubezpieczenie obejmuje m.in.:​

  • refundację kosztów leczenia i rehabilitacji, w tym zakupu sprzętu ortopedycznego, a także operacji i hospitalizacji;
  • wypłatę świadczeń w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci;
  • pokrycie kosztów przeszkolenia zawodowego do nowych obowiązków, jeśli jest konieczne z powodu doznanych w wypadku obrażeń.

Do pobrania:

Zamknij
Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.