Rada Naukowa

Dbamy o najwyższe standardy w ochronie zdrowia i minimalizowanie medycznego ryzyka. W tym celu powołaliśmy Radę Naukową z udziałem wybitnych ekspertów w kluczowych medycznych dziedzinach.

Rada opracowuje standardy i wytyczne dotyczące opieki medycznej. Inicjuje działania prewencyjne. Czuwa nad merytoryczną jakością prowadzonych przez nas szkoleń dla lekarzy i personelu medycznego.

Po wybuchu pandemii jako pierwsza instytucja, już na początku marca 2020 roku, wydała rekomendacje dotyczące postępowania z pacjentami, u których podejrzewa się zakażenie COVID-19 . Pod jej kierunkiem powstał pierwszy kompleksowy Raport o zdrowiu Polaków – diagnoza po pandemii z zaleceniami dotyczącymi profilaktyki zdrowotnej.

Rada Naukowa TUW PZUW

Prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś – przewodniczący

Dr med. Piotr Daniluk - sekretarz

Dr n. med. Przemysław Daroszewski

Ewa Książek-Bator

Dr hab. n. med. Piotr Łuczkiewicz

Prof. dr hab. n. med. Jan Mazela

Prof. dr hab. n. med. Radosław Owczuk

Prof. dr hab. n. med. Marek Rękas

Prof. dr hab. n. pr. Małgorzata Serwach

Prof. dr hab. n. med. Marcin Wojnar

Zamknij
Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.