Szczegóły

13 maja 2022

TUW PZUW rozwija program szkoleń medycznych

TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych rozszerza program szkoleń dla lekarzy i personelu medycznego. Celem jest dostarczanie im fachowej wiedzy i doskonalenie ich umiejętności, aby zapewnić jak najlepszą opiekę nad pacjentami i zapobiegać niepożądanym zdarzeniom.

– W ubezpieczeniach, jak w medycynie, wychodzimy z założenia, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Dlatego nie tylko oferujemy ubezpieczeniową ochronę podmiotom medycznym, lecz także wspieramy je w podnoszeniu jakości opieki zdrowotnej. Zwracamy uwagę na problemy, które mogą być przyczyną niepożądanych zdarzeń, a w konsekwencji także roszczeń wobec szpitali i lekarzy – mówiła członek Zarządu TUW PZUW Aneta Zawistowska podczas posiedzenia Rady Naukowej Towarzystwa.

Przewodniczący Rady prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś podkreślał potrzebę zwiększenia udziału lekarzy w szkoleniach, które pozwalają aktualizować wiedzę o nowych standardach medycznych i podnosić kompetencje.

W skład Rady Naukowej TUW PZUW wchodzą uznani eksperci z zakresu położnictwa i ginekologii, anestezjologii, neonatologii, ortopedii i traumatologii oraz organizacji i finansowania ochrony zdrowia. Opracowują standardy i wytyczne w zakresie minimalizacji ryzyka medycznego i jakości opieki medycznej, podnosząc profesjonalizm działań TUW PZUW w tej dziedzinie.

Do sztandarowych szkoleniowych projektów TUW PZUW należy program „Bezpieczny Poród”. Obejmuje ćwiczenia na nowoczesnym symulatorze w Centrum Symulacji Położniczych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Urządzenie – fantom kobiety i noworodka w naturalnej skali – pozwala symulować najbardziej skomplikowany poród i przećwiczyć kliniczne scenariusze w sytuacji zagrożenia życia matki i dziecka.

Nowością w dziedzinie położnictwa jest szkolenie dotyczące rozpoznawania niedotlenienia okołoporodowego noworodka. Obejmuje m.in. prawidłową analizę zapisów kardiotokograficznych. – To jeden z częstszych problemów występujących podczas porodów. Dlatego przykładamy do niego taką wagę – tłumaczy Dyrektor ds. Medycznych TUW PZUW Piotr Daniluk.

Program szkoleń obejmuje też takie kwestie, jak właściwe prowadzenie dokumentacji medycznej i ochronę danych osobowych, zakażenia szpitalne i odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie pandemii COVID-19, a także dobre relacje i komunikację z pacjentami. Z organizowanego przez TUW PZUW cyklu szkoleń e-learningowych „Szpital Plus” skorzystało już prawie 2500 osób z prawie stu placówek medycznych.

Szkolenia są bezpłatne dla ubezpieczonych w TUW PZUW. – Działamy w ten sposób na rzecz prewencji. Wspieramy też szpitale sprzętem medycznym. W czasie pandemii zaangażowaliśmy się w przekazywanie im bezprzewodowych stetoskopów i tzw. opasek życia – mówiła na posiedzeniu Rady Naukowej Aneta Zawistowska.

To innowacyjny sprzęt, która umożliwia zdalną opiekę nad pacjentami, a jednocześnie pozwala personelowi medycznemu unikać ryzykownych kontaktów z zakażonym. Sfinansowane przez TUW PZUW bezprzewodowe stetoskopy trafiły m.in. do tymczasowego szpitala MSWiA dla zakażonych COVID-19 na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Materialna pomoc była konsekwencją działań podjętych przez Radę Naukową TUW PZUW już u progu pandemii, w marcu 2020 roku. We współpracy z kilkudziesięcioma szpitalami i stowarzyszeniami medycznymi Rada wypracowała wówczas rekomendacje dotyczące postępowania z pacjentami z podejrzeniem zakażenia COVID-19. Było to pierwsze tak kompleksowe opracowanie.

Zamknij
Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.