Ubezpieczenia mienia

Pożary, zalania, awarie, uszkodzenia, dewastacje, kradzieże i inne zdarzenia losowe – majątek przedsiębiorstw i instytucji jest narażony na wiele niebezpieczeństw. Konsekwencją mogą być olbrzymie straty finansowe. Są tym wyższe, im większą wartość ma mienie. Zapewniamy ochronę przed nimi i przed utratą zysku w konsekwencji niepożądanych zdarzeń.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Obejmuje ryzyka, na które może być narażone mienie – włącznie z kradzieżą z włamaniem. To ubezpieczenie dla wymagających i przezornych, którzy chcą zapewnić sobie spokój na wypadek różnych niepożądanych zdarzeń. Obejmuje również szkody powstałe w wyniku akcji ratowniczej niesionej w związku z feralnym zdarzeniem, np. wskutek gaszenia pożaru.

Ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń

Oprócz szkód powstałych w wyniku pożarów i uderzenia pioruna może obejmować szkody będące efektem huraganu, nawalnego deszczu, powodzi, gradu, naporu lodu lub śniegu, osuwania i zapadania się ziemi. Zapewnia ubezpieczeniową ochronę, gdy dojdzie do mniej dramatycznych, ale nie mniej kosztownych zdarzeń, jak przepięcie spowodowane wyładowaniem atmosferycznym, upadek drzewa czy pęknięcie rury wodociągowej.

Do pobrania:

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Obejmuje uszkodzenie, zniszczenie i kradzież z włamaniem zarówno firmowych komputerów, monitorów czy projektorów, jak i specjalistycznych elektronicznych urządzeń, jak np. sprzęt diagnostyczny w laboratoriach czy szpitalach. Dotyczy także uszkodzeń sprzętu elektronicznego spowodowanych przez wady, które ujawniły się po upływie okresu gwarancji.

Do pobrania

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku

Obejmuje nie tylko mienie należące do ubezpieczonego – sprzęt, towary czy surowce, lecz także urządzenia i inne przedmioty, które ubezpieczony używa w ramach dzierżawy albo przyjął od swoich klientów np. do remontu, naprawy albo przeróbki.

Do pobrania

Ubezpieczenie szyb od stłuczenia

Oprócz szyb w oknach i drzwiach dotyczy gablot, lad sklepowych, szklanych elementów, które są częścią mebli, szklanych przegród, luster i witraży. Obejmuje szkody powstałe wskutek stłuczenia czy rozbicia neonów i reklam, a także szklanych, ceramicznych i kamiennych wykładzin ścian, słupów i filarów.

 

Do pobrania

Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych

Jest przeznaczone dla firm, instytucji i samorządów, które korzystają z instalacji fotowoltaicznych, aby obniżyć koszty własne energii elektrycznej albo wytwarzają ją w celu sprzedaży. To także oferta dla podmiotów, które inwestują w instalacje fotowoltaiczne, finansując je za pomocą np. leasingu lub kredytu.

Ubezpieczenie od ryzyk zewnętrznych i wewnętrznych obejmuje szkody powstałe m.in. wskutek ognia, uderzenia pioruna, powodzi, gradu, wiatru, deszczu, zalania, eksplozji, kradzieży z włamaniem, awarii, przepięcia, zwarcia, wad materiałowych i montażowych. Ochrona może zostać rozszerzona o ubezpieczenie utraty zysku z powodu tych szkód, a także ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej właścicieli i użytkowników instalacji fotowoltaicznych.

Do pobrania

Ubezpieczenie elektrowni wiatrowych

To oferta dla firm wytwarzających energię elektryczną w elektrowniach wiatrowych oraz tych, które finansują ich budowę, np. w formie leasingu lub kredytu. Ubezpieczenie od ryzyk zewnętrznych i wewnętrznych obejmuje szkody powstałe m.in. wskutek ognia, uderzenia pioruna, powodzi, gradu, wiatru, deszczu, zalania, eksplozji, kradzieży z włamaniem, awarii, przepięcia, zwarcia, wad materiałowych i montażowych. Ochrona może zostać rozszerzona o ubezpieczenie utraty zysku z powodu tych szkód, a także ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej właścicieli i użytkowników elektrowni wiatrowych.

Do pobrania

Ubezpieczenie od utraty zysku

Jest przeznaczone dla przedsiębiorców, którzy korzystają z naszego ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk lub ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń. Ma rekompensować utratę przewidywanego zysku ze sprzedaży, wynikającą z przerwania lub ograniczenia działalności z powodu uszkodzenia mienia, np. w wyniku pożaru.

Dzięki odszkodowaniu z ubezpieczenia można także:

  • opłacić koszty stałe, czyli takie, które ponosi przedsiębiorca, gdy działa bez przeszkód;
  • pokryć dodatkowe koszty niezbędne, aby zapobiec spadkowi obrotu lub go zminimalizować.

Do pobrania

Zamknij
Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.