Postępowania przetargowe

Ogłoszenie o przetargu - firma audytorska przeprowadzająca badania sprawozdań finansowych dla TUW PZUW

03.07.2023

Szanowni Państwo,

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW PZUW) informuje o prowadzonym postępowaniu przetargowym na wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badania sprawozdań finansowych TUW PZUW za okres pięciu lat obrotowych 2024-2028 z opcją przedłużenia umowy na dwa kolejne lata obrotowe 2029-2030.

Pełna treść zaproszenia do składania ofert wraz załącznikami jest dostępna poniżej:

Zaproszenie_firma_audytorska_TUW_PZUW_2024_2030.pdf

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.pdf

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków.pdf

Załącznik nr 3 – Potwierdzenie założeń ogólnych do Oferty i opis przedmiotu postępowania.pdf

Załącznik nr 4 – Podstawowe informacje o TUW PZUW.pdf

Załącznik nr 5 – Wzór oferty cenowej.xls

Załącznik nr 6 – Wykaz ważniejszych klientów.docx

Załącznik nr 7 – Zobowiązanie o wykonaniu obowiązku informacyjnego.pdf

Załącznik nr 8 – Oświadczenie o niezależności i spełnianiu innych wymogów.pdf

Pytania i odpowiedzi.pdf

W postępowaniach prowadzonych przez TUW PZUW nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamknij
Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.