Ubezpieczenia lotnicze i morskie

Specyfika takich branż, jak lotnictwo, żegluga czy przemysł stoczniowy, wymaga adekwatnych rozwiązań. Proponujemy w tej dziedzinie szeroki wachlarz ubezpieczeń dostosowanych do potrzeb ubezpieczonych.

Te związane z żeglugą oraz działalnością stoczniową oraz posiadaniem i eksploatacją platform i rurociągów (offshore) są oparte na angielskich klauzulach instytutowych i klauzulach oferowanych przez rynek Lloyd’s. Szczegółowy zakres każdego ubezpieczenia morskiego jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb i podlega negocjacjom.

Ubezpieczenie lotnicze

Obejmuje zarówno uszkodzenie bądź zniszczenie statku powietrznego w trakcie lotu, startu czy lądowania, jak też odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich, pasażerów i kontrahentów, których ładunki są przewożone. Zakres ubezpieczenia można, stosownie do potrzeb, rozszerzać o inne ryzyka związane z obsługą ruchu lotniczego oraz pilotażem statków powietrznych.

Przedsiębiorcom wykonującym obsługę naziemną (m.in. operatorom portów lotniczych serwisującym statki powietrzne) proponujemy ubezpieczenie obowiązkowe określone w rozporządzeniu Ministra Finansów lub dobrowolne, z wyższymi sumami gwarancyjnymi, oparte na opracowanych przez rynek Lloyd’s warunkach „Ariel Form”.

 

Do pobrania:

Ubezpieczenie jednostek pływających w żegludze morskiej i śródlądowej

Ochrona dotyczy zarówno statku – jego uszkodzenia, zniszczenia bądź utraty, jak też odpowiedzialności cywilnej armatora za szkody wyrządzone pasażerom i innym osobom trzecim lub w przewożonych ładunkach.

Ubezpieczenie stoczni w zakresie ryzyk morskich

Zapewnia ochronę na całym etapie budowy statków i  na czas  prób morskich. W przypadku remontowanych statków obejmuje odpowiedzialność cywilną stoczni za szkody spowodowane podczas remontu przez pracowników.

Ubezpieczenie platform wiertniczych i produkcyjnych

Chroni właścicieli lub operatorów platform oraz przebywających na nich pracowników. Obejmuje szkody wyrządzone osobom trzecim, a także związane z zanieczyszczeniem środowiska.

Ubezpieczenia rurociągów przesyłowych

Obejmuje mienie oraz odpowiedzialność cywilną z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności przesyłowej, w tym szkody wyrządzone osobom trzecim i związane z zanieczyszczeniem środowiska.

Ubezpieczenia ryzyk budowy i przebudowy mienia offshore (Welcar)

Są przeznaczone dla właścicieli mienia offshore podejmujących projekty inwestycyjne.

Ubezpieczenie jachtów śródlądowych

Zapewnia ochronę w przypadku uszkodzenia, zniszczenia bądź kradzieży jachtu. Obejmuje odpowiedzialność cywilną użytkownika, która może zostać ubezpieczona także jako osobne ryzyko. Rozszerzona ochrona, w połączeniu z ubezpieczeniem jacht-casco, dotyczy także osobistych rzeczy członków załogi i następstw nieszczęśliwych wypadków.

Zamknij
Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.