Ubezpieczenia techniczne

Obejmujemy ochroną szkody w maszynach oraz szkody powstałe w trakcie robót budowlanych lub montażowych. Proponujemy także ochronę pojazdów szynowych oraz innego sprzętu technicznego. Warunki ustalamy indywidualnie. Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń

Im bardziej intensywna eksploatacja maszyn, tym większe ryzyko awarii, a w konsekwencji – strat finansowych. Od tego, czy maszyny pracują niezawodnie, zależy nie tylko ciągłość produkcji i dostaw dla kontrahentów, lecz także bezpieczeństwo pracowników.

Ubezpieczenie chroni w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń przy eksploatacji maszyn, wynikających m.in. z:

  • błędów projektowych, konstrukcyjnych lub wadliwego wykonania przez producenta,
  • błędów w obsłudze i montażu,
  • celowego zniszczenia,
  • nadmiernego ciśnienia lub temperatury wewnątrz maszyny lub dostania się do niej ciała obcego,
  • niezadziałania lub wadliwego zadziałania urządzeń zabezpieczających,
  • zwarcia, spięcia, przepięcia albo uszkodzenia izolacji.

Do pobrania:

Ubezpieczenia utraty zysku na skutek uszkodzenia maszyn

Ma rekompensować utratę przewidywanego zysku spowodowaną zakłóceniem bądź przerwaniem działalności gospodarczej z powodu uszkodzenia maszyn. Jest rozszerzeniem ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń i razem z nim zawierane.

Do pobrania:

Ubezpieczenie budowy i montażu od wszystkich ryzyk

Celem jest kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa przedsięwzięć inwestycyjnych. Obejmuje szkody powstałe na terenie budowy w pracach, materiałach, instalacjach, urządzeniach i maszynach będących przedmiotem kontraktu. Dotyczy zdarzeń losowych związanych zarówno z działaniem sił przyrody, jak i działalnością człowieka.

Ochrona może dodatkowo obejmować:

  • szkody w zapleczu budowy, sprzęcie, narzędziach i wyposażeniu oraz wykorzystywanych maszynach budowlanych;
  • odpowiedzialność cywilną deliktową za szkody powstałe w związku z realizacją prac budowlano-montażowych.

Do pobrania

Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych

Dotyczy lokomotyw, wagonów, elektrycznych zespołów trakcyjnych, specjalnych i pomocniczych pojazdów szynowych. Obejmuje takie zdarzenia, jak wykolejenie, zderzenie, pożar, uderzenie pioruna, huragan, jak również rabunek i kradzież z włamaniem.

Do pobrania

Zamknij
Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.