Ubezpieczenia Wzajemne TUW PZUW

Zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego

Zdrowie jest najważniejsze. Sprawdź, jak możesz załatwić swoją sprawę bezpiecznie i bez wychodzenia z domu.

Kim jesteśmy?

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych jest odpowiedzią Grupy Kapitałowej PZU na coraz szersze zainteresowanie ubezpieczeniami wzajemnymi, które dają możliwość lepszego zarządzania ryzykiem, optymalizacji kosztów kontraktów oraz czasu zawierania umów ubezpieczenia.

TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych jest drugą obok spółki akcyjnej dopuszczoną przez ustawę o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej formą wykonywania działalności ubezpieczeniowej, w której zakład ubezpieczeń ubezpiecza swoich członków na zasadzie wzajemności, a przy uzależnieniu członkostwa od zawarcia umowy ubezpieczenia umożliwia powstanie wspólnot ubezpieczonych (Związków Wzajemności Członkowskiej). Członkowie TUW PZUW są jednocześnie jego „właścicielami”.

Gwarancją bezpieczeństwa finansowego jest zarówno silna pozycja kapitałowa i wiarygodność Grupy PZU, jak i podleganie pełnemu nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Co robimy?

Ubezpieczenia wzajemne różnią się od polis oferowanych przez tradycyjne towarzystwa. Najważniejszą różnicą jest cel działania TUW PZUW – nie jest nim dążenie do uzyskania jak najlepszych wyników sprzedażowych, a udzielenie pełnego wsparcia swoim Członkom. To ich potrzeby i oczekiwania są najważniejsze. TUW PZUW proponuje szeroką gamę ubezpieczeń wzajemnych dedykowanych dla spółek skarbu Państwa, szpitali oraz jednostek terytorialnych. Nasza oferta obejmuje m.in.:

  • ubezpieczenia komunikacyjne – OC, AC, Assistance i więcej,
  • ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej m.in. z tytułu prowadzonej działalności, dla placówek medycznych czy członków władz spółek kapitałowych,
  • ubezpieczenia podróżne,
  • ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem, rabunku,
  • ubezpieczenia od ryzyk cybernetycznych,
  • ubezpieczenia od utraty zysku.

Nasza oferta elastycznie dostosowuje się do potrzeb rynku oraz Członków TUW PZUW.

Dlaczego my?

Ubezpieczenia wzajemne zmieniają charakter relacji między ubezpieczonym a ubezpieczającym. Umowy ubezpieczenia nabierają bardziej osobistego i transparentnego charakteru, a Członkowie TUW PZUW stają się partnerami działającymi dla wspólnej sprawy. Jeżeli oczekujesz szytego na miarę ubezpieczenia dostępnego w rozsądnej cenie – skorzystaj z rozwiązań, które Ci oferujemy. Rozszerzając ofertę o ubezpieczenia wzajemne, Grupa PZU wraca do swoich korzeni – na zasadzie towarzystw wzajemnych nasze usługi opierały się już w XIX wieku.

TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych to:

ochrona ubezpieczeniowa dla członków w oparciu o zasadę wzajemności oraz połączenie praw i obowiązków członkowskich

możliwość tworzenia związków wzajemności członkowskiej zrzeszających szpitale o zbliżonym charakterze i specyfice działania

możliwość zmniejszenia lub nawet zwrotu składek, jeżeli wynik ubezpieczeniowy związku jest dodatni

motywacja do lepszego zarządzania ryzykiem i zmniejszania szkodowości

Back To Top