Ubezpieczenia Wzajemne TUW PZUW

Kim jesteśmy?

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW PZUW) ubezpiecza klientów korporacyjnych, w tym podmioty gospodarcze, medyczne, samorządy i instytucje administracji publicznej, a także uczelnie i instytucje kościelne. Jest częścią największej w Europie Środkowo-Wschodniej Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA.

TUW PZUW zapewnia ochronę ubezpieczeniową na zasadzie wzajemności, co oznacza, że ubezpieczeni są jednocześnie jego członkami i „współwłaścicielami”. Tworzą w ramach TUW PZUW wspólnoty ubezpieczeniowe, zwane Związkami Wzajemności Członkowskiej, zrzeszające podmioty o podobnym profilu działalności. Działają w imię wspólnego interesu, a nie zysku.

Gwarancją bezpieczeństwa finansowego jest silna pozycja kapitałowa i wiarygodność Grupy PZU. TUW PZUW podlega pełnemu nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Co robimy?

TUW PZUW specjalizuje się w ubezpieczeniach majątkowych, odpowiedzialności cywilnej, zdrowotnych i komunikacyjnych. To w szczególności:

 • ubezpieczenia majątku m.in. od pożaru i innych zdarzeń losowych, od utraty zysku, od kradzieży z włamaniem i rabunku, szyb od stłuczenia, od wszystkich ryzyk,
 • ubezpieczenia techniczne i lotnicze,
 • ubezpieczenia transportowe i morskie,
 • ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, m.in. z tytułu prowadzonej działalności, dla placówek medycznych, członków ich władz oraz zarządów spółek kapitałowych,
 • ubezpieczenia flot pojazdów,
 • ubezpieczenia od ryzyk cybernetycznych,
 • ubezpieczenia zdrowotne, w tym pakiety medyczne dla pracowników i członków ich rodzin oraz medycyna pracy
 • ubezpieczenia finansowe,
 • ubezpieczenia affinity,
 • ubezpieczenia podróżne,
 • ubezpieczenia związane z nowym rynkiem energii: farm wiatrowych, fotowoltaicznych i biogazowni.

Dlaczego my?

Ubezpieczenia wzajemne w TUW PZUW to atrakcyjna cena, bezpieczeństwo, transparentność i szyta na miarę oferta. Ubezpieczenia są tańsze od komercyjnych, ponieważ Towarzystwa nie działa dla zysku, lecz we wspólnym interesie swoich członków. To, co u komercyjnych ubezpieczycieli jest zyskiem, w TUW PZUW stanowi nadwyżkę, która wraca do jego członków, np. w postaci zwrotu części składki. Ubezpieczeni w TUW PZUW, będąc jego członkami, mają dostęp do informacji o finansach Towarzystwa, co zapewnia jego pełną transparentność.

TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych to:

Oferta dostosowana do potrzeb i możliwości ubezpieczonych

Pomoc w finansowaniu projektów służących poprawie bezpieczeństwa

Możliwość zwrotu części składki

Nowoczesne metody minimalizowania ryzyka

Jak do nas dołączyć?

Aby zostać członkiem TUW PZUW, należy:

 • złożyć deklarację członkowską w TUW PZUW,
 • wpłacić wpisowe,
 • objąć jeden udział o wartości 100 zł w kapitale rezerwowym.

Członkostwo uzyskuje się z chwilą podjęcia przez Zarząd TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych uchwały o przyjęciu wnioskodawcy w poczet członków.

Deklaracja członkowska do pobrania:

Back To Top