Ubezpieczenia zdrowotne

Ludzie to jeden z największych kapitałów każdej firmy i instytucji. Dlatego świadomi i odpowiedzialni pracodawcy dbają o zdrowie swoich pracowników.

To nie koszt, lecz mądra inwestycja. Dodatkowa opieka zdrowotna dla pracowników i ich rodzin jest jednym z najcenniejszych benefitów, jakie pracodawcy mogą zaproponować.

Opieka Medyczna

Skierowana do pracodawców oferta ma formę grupowego ubezpieczenia zdrowotnego pracowników. Może obejmować ich najbliższych, także rodziców i dorosłe dzieci. Zapewnia kompleksową opiekę medyczną. Szeroki zakres usług medycznych, które proponujemy, pozwala na ich optymalne dopasowanie do potrzeb pracowników i ich rodzin.

Ubezpieczenie zdrowotne funkcjonuje podobnie jak abonament medyczny w prywatnej przychodni. Pacjent nie odczuwa różnicy. Korzystne dla niego rozwiązania dotyczą składania reklamacji. 

Z punktu widzenia pracodawcy zaletą formuły ubezpieczenia jest większe bezpieczeństwo prawne. Jako ubezpieczyciel podlegamy rygorystycznym regulacjom rynku ubezpieczeniowego. Nie możemy np. nagle wypowiedzieć umowy, jak to bywa w przypadku abonamentowych umów cywilno-prawnych.

Ubezpieczenie, w zależności od wybranego zakresu, obejmuje:

 • konsultacje u lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej – w gabinecie lub zdalnie,
 • dostęp do specjalistów nawet z ponad 20 dziedzin,
 • domowe wizyty lekarzy,
 • ambulatoryjne zabiegi i rehabilitację,
 • szczepienia ochronne,
 • diagnostykę laboratoryjną i obrazową,
 • prowadzenie ciąży i szkoły rodzenia,
 • chirurgię jednego dnia,
 • stomatologię.

Zapewniamy:

 • dostęp do prawie 2500 przychodni PZU Zdrowie w ponad 600 miejscowościach w Polsce;
 • konsultacje lekarskie przez telefon i Internet w ciągu kilku godzin, a w przychodni – w ciągu dwóch dni roboczych;
 • wizyty u specjalistów – bez skierowania i nie później niż w ciągu pięciu dni roboczych.

Do pobrania:

Medycyna pracy

Pracodawca ma obowiązek finansować wstępne i okresowe badania pracowników, a jeśli ktoś przebywał na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni – także kontrolne. Gdy praca odbywa się w warunkach szkodliwych dla zdrowia, pracodawca płaci także za badania końcowe pracowników, którzy się z nim rozstają.

W ramach ubezpieczenia TUW PZUW Medycyna Pracy te koszty pokrywamy sami. Uwalniamy pracodawców od konieczności podpisywania umów z wieloma przychodniami. Pracownikom organizujemy badania tak, aby nie były czasochłonnym bieganiem od lekarza do lekarza. Nie zajmują więcej niż kilka godzin, dzięki czemu skracamy też czas ich nieobecności w pracy.

Ubezpieczenie obejmuje koszty, do których poniesienia zobowiązuje pracodawcę kodeks pracy, a więc:

 • badań profilaktycznych, w tym także do celów sanitarno-epidemiologicznych, np. gdy pracownik ma kontakt z żywnością,
 • profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników,
 • orzecznictwa lekarskiego do celów przewidzianych w kodeksie pracy,
 • oceny możliwości wykonywania pracy z uwzględnieniem stanu zdrowia i zagrożenia występującego na stanowisku pracy,
 • wydawania zaświadczeń i świadectw o stanie zdrowia pracownika lub niezdolności do pracy – dla celów przewidzianych w kodeksie pracy,
 • sprawdzenia stanowisk pracy przez lekarza medycyny pracy pod względem zabezpieczenia warunków zdrowotnych,
 • udziału lekarza medycyny pracy w zakładowej komisji bezpieczeństwa i higieny pracy, powołanej w trybie i w przypadkach przewidzianych w kodeksie pracy.

O terminach kolejnych badań poszczególnych pracowników przypomina pracodawcom internetowa platforma Olimp, w której również wystawiane są skierowania.

Do pobrania:

Pakiety profilaktyczne dla pracowników

Proponujemy również dodatkowe badania profilaktyczne dla pracowników, dostosowane do charakteru ich pracy i związanych z tym zagrożeń. Są szczególnie ważne, gdy pracownicy są narażeni na choroby zawodowe albo pracują w uciążliwych warunkach.

Badania profilaktyczne pozwalają na szybkie wykrywanie chorób. Służąc zdrowiu pracowników, ograniczają ich absencję. Przyczyniają się także do ograniczania wypadków przy pracy, które w skrajnych przypadkach mogą skutkować roszczeniami odszkodowawczymi wobec pracodawców.

Zakres dodatkowego ubezpieczenia jest ustalany indywidualnie, dlatego zainteresowanych prosimy o kontakt. 

Zapraszamy do kontaktu

Dyrektor Biura Ubezpieczeń Zdrowotnych
Katarzyna Jezierska-Stencel
tel. 601 556 533
e-mail: katarzyna.jezierska@tuwpzuw.pl

 

Koordynator Zespołu Obsługi Ubezpieczeń Zdrowotnych i Medycyny Pracy
Dominika Swędrowska
tel. 512 291 817
e-mail: dominika.swedrowska@tuwpzuw.pl

 

Koordynator Zespołu
Przemysław Graużul
tel. 666 880 340
e-mail: przemyslaw.grauzul@tuwpzuw.pl

Koordynator Zespołu Obsługi Ubezpieczeń Zdrowotnych i Medycyny Pracy
Katarzyna Szybalska
tel. 668 285 761
e-mail: katarzyna.szybalska@tuwpzuw.pl

 

Specjalista ds. Obsługi Ubezpieczeń Zdrowotnych i Medycyny Pracy
Katarzyna Musiał
tel. 571 602 097
e-mail: katarzyna.musial@tuwpzuw.pl

 

Specjalista – underwriter
Łukasz Kopik
tel. 601 556 533
e-mail: lukasz.kopik@tuwpzuw.pl

Zamknij
Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.