Rzecznik Klienta

Skupiamy się na tym, aby zapewnić Państwu sprawną i szybką obsługę oraz wszechstronne wsparcie we wszystkich problemach. Dlatego powołaliśmy Rzecznika Klienta.
 

Rzecznik Klienta Ryszard Roszak

 rzecznik.klienta@tuwpzuw.pl

Czym zajmuje się Rzecznik Klienta

Służy pomocą w najtrudniejszych sprawach, które wymagają indywidualnego podejścia albo interwencji. Jest dodatkowym wsparciem, gdy wyczerpała się standardowa procedura reklamacyjna.

Może pomóc w polubownym rozwiązaniu sporu. Bierze udział w rozmowach ugodowych i mediacjach. Angażuje się w pozasądowe rozstrzyganie sporów z udziałem Komisji Nadzoru Finansowego lub Rzecznika Finansowego.
 

Kto może się zgłosić do Rzecznika Klienta

 • Ubezpieczony, a więc osoba objęta ubezpieczeniem.
 • Ubezpieczający, a więc ten, kto zawiera z nami umowę ubezpieczenia (może nim być sam ubezpieczony).
 • Osoba uprawniona zgodnie z umową ubezpieczenia.
 • Członek TUW PZUW.

Kiedy zgłosić się do Rzecznika Klienta

 • Jeśli złożyli Państwo reklamację i otrzymali odpowiedź, która nie jest satysfakcjonująca.
 • Jeśli sprawa jest skomplikowana i w Państwa opinii wymaga szczególnego podejścia.
 • Jeśli chcą Państwo zgłosić uwagi dotyczące obsługi przez TUW PZUW.

Jak skontaktować się z Rzecznikiem Klienta

Listownie pod adres:

Rzecznik Klienta

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych

Rondo Ignacego Daszyńskiego 4

00-843 Warszawa
 

W korespondencji proszę podać:

 • Nazwę instytucji lub firmy, jej adres, REGON albo NIP
 • Imię, nazwisko i adres, jeśli zgłaszają się Państwo jako osoba fizyczna
 • Numer sprawy, jeśli był nadany
 • Informacje dotyczące sprawy
 • Dokumenty, które nie zostały wcześniej przedstawione, a Państwa zdaniem mogą mieć znaczenie dla sprawy
Zamknij
Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.