Strategia

Warunkiem sukcesu jest stawianie przed sobą ambitnych wyzwań i umiejętność odpowiadania na nie. Temu służy Strategia TUW PZUW na lata 2021-2024 „Więcej wspólnych korzyści”.

Jej kluczowe cele to:

  • Utrzymanie pozycji lidera rynku ubezpieczeń wzajemnych
  • Zwiększenie przypisu składki do 1 mld zł rocznie
  • Zwiększenie liczby klientów o 85 proc.

W krótkim czasie od powstania staliśmy się liderem rynku ubezpieczeń wzajemnych w Polsce i zamierzamy umacniać naszą przewagę. Chcemy zapewniać ubezpieczonym optymalne rozwiązania na każde ryzyko i za wyważoną cenę. Będziemy dalej wspomagać projekty służące prewencji i podnoszeniu bezpieczeństwa, ponieważ uważamy, że miarą sukcesu jest osiąganie nie tylko biznesowych, lecz także ważnych społecznie celów.

Nasza Strategia opiera się na czterech filarach:

Nowa sprzedaż

Do 2024 roku chcemy osiągnąć przypis składki powyżej 1 mld zł rocznie i zwiększyć liczbę klientów o 85 proc. Będziemy w jeszcze większym stopniu odpowiadać na ich potrzeby i wprowadzimy nowe produkty. Rozszerzymy ofertę o pionierskie rozwiązania, w szczególności dla branż o wymagającym ryzyku ubezpieczeniowym.

Zapewnimy jednocześnie bezpieczeństwo kapitałowe dla rosnącej skali biznesu – utrzymamy wskaźnik wypłacalności Solvency II na poziomie powyżej 160%.

Planując dalszy intensywny rozwój, uwzględniamy konieczność transformacji energetycznej kraju, zarówno w działalności ubezpieczeniowej, jak i operacyjnej. Wyznaczamy sobie ambitne cele związane z polityką ESG. Chcemy wpierać naszych partnerów biznesowych dzięki atrakcyjnej ofercie ubezpieczeń instalacji fotowoltaicznych, farm wiatrowych i biogazowni. Rozwijamy nasze kompetencje w tworzeniu ubezpieczeń nowych technologii, wspierających produkcję energii ze źródeł odnawialnych.

Zasada wzajemności

Naszą ambicją jest upowszechnienie ubezpieczeń wzajemnych i przywrócenie ich rangi w Polsce. Chcemy utrzymać pozycję lidera rynku ubezpieczeń wzajemnych i wykorzystać ją do popularyzowania idei wzajemności.

Jednocześnie aktywizujemy klientów do wymiany wiedzy i doświadczeń. Ubezpieczenia wzajemne zmieniają charakter relacji między ubezpieczonym a ubezpieczającym. Umowy ubezpieczenia nabierają bardziej osobistego i transparentnego charakteru, a nasi członkowie stają się partnerami działającymi dla wspólnej sprawy.

Zasada wzajemności to dzielenie się ryzykiem, co gwarantuje klientowi lepsze warunki ubezpieczenia. Dlatego naszym celem jest zwiększenie liczby klientów, którzy ubezpieczają się u nas w formule pełnej wzajemności, o prawie 80 proc.

Nowy model działania

Stawiamy na wysoką efektywność operacyjną i kosztową. Osiągniemy to, korzystając z nowych technologii oraz dostosowując narzędzia do potrzeb zwiększającego się biznesu i zmieniających się regulacji.

Działamy z pasją

Budujemy wieloletnie relacje z klientami, oparte na partnerstwie i profesjonalizmie. W ten sposób chcemy stale zwiększać poziom ich satysfakcji. Stale się doskonalimy i rozwijamy kompetencje, m.in. dzięki współpracy ze środowiskiem naukowym.

Mamy świadomość, że realizacja strategicznych celów nie będzie możliwa bez profesjonalnego i zaangażowanego zespołu. Rekordowy na rynku poziom zaangażowania naszych pracowników i ich satysfakcji z pracy są dla nas wyzwaniem. Chcemy, aby nasi pracownicy realizowali i rozwijali swoje ambicje w atrakcyjnym miejscu pracy. Wraz z nimi zdefiniowaliśmy wspólne wartości, którymi kierujemy się na co dzień: partnerstwo, odpowiedzialność, profesjonalizm i zaangażowanie.

Wierzymy, że działanie według tych zasad przyczyni się do realizacji Strategii, a także do umocnienia naszej rynkowej pozycji i pozycji całej Grupy PZU.

Zamknij
Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.