Kontakt

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych

rondo Ignacego Daszyńskiego 4
00-843 Warszawa

22 58 25 777

22 58 25 779

kancelaria@tuwpzuw.pl

Dane rejestrowe

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


KRS: 0000587260
NIP: 5252636645
REGON: 363035336

Wysokość kapitału zakładowego: 324 900 000 zł, kapitał wpłacony w całości

Ubezpieczenia

Dla przedsiębiorstw, samorządów i instytucji publicznych

Dyrektor Biura Ubezpieczeń Korporacyjnych
Sebastian Wiatr

tel. 666 887 092
e-mail: sebastian.wiatr@tuwpzuw.pl

 

Dyrektor ds. Klientów Korporacyjnych
Daniel Krajewski
tel. 666 884 137
e-mail: daniel.krajewski@tuwpzuw.pl

 

Ewa Frąckiewicz
tel. 666 888 256
e-mail: ewa.frackiewicz@tuwpzuw.pl

Joanna Loska
tel. 666 889 128
e-mail: joanna.loska@tuwpzuw.pl

 

Dyrektor ds. Klientów Strategicznych
Wojciech Kmiecicki
tel. 666 883 624
e-mail: wojciech.kmiecicki@tuwpzuw.pl

Dla podmiotów medycznych

Dyrektor Biura Ubezpieczeń Podmiotów Medycznych
Leszek Kuziemski

tel. 785 925 605
e-mail: leszek.kuziemski@tuwpzuw.pl

 

Koordynatorzy Zespołu Ubezpieczeń Podmiotów Medycznych:
Justyna Janecka
tel. 666 887 247
e-mail: justyna.janecka@tuwpzuw.pl

Anna Jankowska
tel. 501 699 843
e-mail: anna.jankowska@tuwpzuw.pl

Główny Specjalista – Menadżer ds. Ubezpieczeń Wzajemnych
Marek Ostrowski

tel. 887 875 476
e-mail: marek.ostrowski@tuwpzuw.pl

 

Główny Specjalista ds. Ubezpieczeń Wzajemnych
Monika Glica-Buraczyńska
tel. 510 413 354
e-mail: monika.glica-buraczynska@tuwpzuw.pl

Dla instytucji kościelnych

Ewa Macińska
tel. 785 878 323
e-mail: ewa.macinska@tuwpzuw.pl

 

Roman Mitoraj
tel. 517 920 632
e-mail: roman.mitoraj@tuwpzuw.pl

Opieka medyczna i medycyna pracy

Dyrektor Biura Ubezpieczeń Zdrowotnych
Katarzyna Jezierska-Stencel
tel. 601 556 533
e-mail: katarzyna.jezierska@tuwpzuw.pl

Koordynator Zespołu
Przemysław Graużul

tel. 666 880 340
e-mail: przemyslaw.grauzul@tuwpzuw.pl

Koordynator Zespołu Obsługi Ubezpieczeń Zdrowotnych i Medycyny Pracy
Dominika Swędrowska
tel. 512 291 817
e-mail: dominika.swedrowska@tuwpzuw.pl

Koordynator Zespołu Obsługi Ubezpieczeń Zdrowotnych i Medycyny Pracy
Katarzyna Szybalska
tel. 668 285 761
e-mail: katarzyna.szybalska@tuwpzuw.pl

Specjalista ds. Obsługi Ubezpieczeń Zdrowotnych i Medycyny Pracy
Katarzyna Musiał

tel. 571 602 097
e-mail: katarzyna.musial@tuwpzuw.pl

Specjalista – Underwriter
Łukasz Kopik
tel. 601 556 533
e-mail: lukasz.kopik@tuwpzuw.pl

Komunikacyjne

Gałecki Adam
tel. 571 602 095
e-mail: adam.galecki@tuwpzuw.pl

Perzanowski Marcin
tel. 605 308 315
e-mail: marcin.perzanowski@tuwpzuw.pl

Affinity

Arkadiusz Makowski
tel. 601 235 751
e-mail: arkadiusz.makowski@tuwpzuw.pl

Ubezpieczeniowe gwarancje kontraktowe

Michał Sindera
e-mail:  michal.sindera@tuwpzuw.pl

Pomoc

801 159 159

wew. 1 – Assistance
wew. 2 – Zgłoszenie szkody
wew. 3 – Ubezpieczenie medyczne
wew. 4 – Zgłoszenie reklamacji
wew. 5 – Obsługa polis komunikacyjnych (zbycia i wypowiedzenia)

Zgłoszenie szkody lub roszczenia

tel. 801 159 159
e-mail: szkody@tuwpzuw.pl

Umawianie badań i wizyt lekarskich

Infolinia Opieka Medyczna

tel. 22 505 15 48

tel. 799 698 698

tel. 801 405 905

Infolinia Medycyna Pracy

tel. 22 505 17 49

tel. 799 699 099

tel. 801 405 405

Obsługa polis komunikacyjnych (zbycia i wypowiedzenia)

tel. 42 308 20 22

e-mail: komunikacja@tuwpzuw.pl

Portal mojePZU

mojePZU
 

Aplikacja mobilna

mojePZU mobile (iOS)

mojePZU mobile (Android)

Rzecznik Klienta

Ryszard Roszak

 rzecznik.klienta@tuwpzuw.pl

Inspektor Ochrony Danych

Monika Biełasiewicz-Fuszara

 IOD@tuwpzuw.pl

Zespół prasowy

 media@tuwpzuw.pl

Zamknij
Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.