Ubezpieczenia transportowe

Branża transportowa należy do jednych z najbardziej narażonych na ryzyka. Wynikają często ze zdarzeń, których nie da się przewidzieć, ale na wypadek których można się zabezpieczyć. Temu służy proponowana przez nas ochrona

Ubezpieczenie mienia w transporcie (cargo)

Chroni ładunki transportowane drogą lądową, wodną lub powietrzną. Obejmuje ich zniszczenie lub utratę wskutek wypadku, pożaru, katastrof naturalnych, a także rabunku i wandalizmu. Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o kradzież oraz szkody powstałe przy załadunku i wyładunku.

Ubezpieczenie mienia podczas transportu międzynarodowego może być oparte na angielskich instytutowych klauzulach ładunkowych.

Do pobrania:

Zamknij
Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.