Szczegóły

12 października 2022

Więcej niż medycyna pracy – dodatkowe korzyści dla pracowników i pracodawców

Profilaktyka zdrowotna to fundament walki z chorobami. Służy ich wczesnemu wykrywaniu i skutecznemu leczeniu. Prowadzi do zmniejszania liczby wypadków przy pracy i ograniczania ich negatywnych skutków. Niesie korzyści zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Mówiła o tym dyrektor Biura Ubezpieczeń Zdrowotnych TUW PZUW Katarzyna Jezierska-Stencel podczas I Forum Społecznej Inspekcji Pracy Ziemi Łódzkiej. Zachęcała do poszerzania obowiązkowych badań w zakresie medycyny pracy.

– Zdrowie pracowników to istotny element tworzenia wartości przedsiębiorstwa. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych wspiera pracodawców poprzez budowanie profilaktycznych programów zdrowotnych. Dotyczą chorób kardiologicznych i onkologicznych, chorób kręgosłupa oraz układów ruchu i kostno-stawowego, schorzeń oczu, a także otyłości. Łączymy programy profilaktyczne z medycyną pracy, zapewniając pracownikom dostęp do lekarzy licznych specjalizacji – opowiadała Katarzyna Jezierska-Stencel.

Hasłem zorganizowanego w Bełchatowie Forum było:  „Bezpieczeństwo pracy - wspólna sprawa”. – Praca pochłania znaczną część naszego życia, więc tym bardziej ważne jest bezpieczeństwo podczas pracy – podkreślała dyrektor Biura Ubezpieczeń Zdrowotnych TUW PZUW.

 

Kodeks pracy nakłada na pracodawców obowiązek finansowania badań okresowych pracowników. Mogą być rutyną, wynikającą z ustawowego obowiązku, ale mogą też dzięki współpracy pracodawców z TUW PZUW zostać poszerzane o dodatkową diagnostykę. – Regularna kontrola powinna obejmować szerszy zakres, wykraczający poza standardy badań okresowych. Działania monitorujące stan zdrowia przyczynią się do wczesnego wykrywania problemów i zapobiegają ich rozwojowi, zanim staną się na tyle poważne, aby uniemożliwić dalszą aktywność zawodową – argumentowała dyrektor Jezierska-Stencel.

Wskazywała na negatywne skutki, jakie niesie brak należytej troski o zdrowie zatrudnionych. – Pracodawcy ponoszą koszt ich absencji chorobowej i tracą zyski. Pracownicy, oprócz najbardziej dotkliwych konsekwencji zdrowotnych, muszą ponosić koszty leczenia, a w okresie choroby dostają niższe wynagrodzenie – mówiła.

Jak przypomniała, choroby cywilizacyjne to przyczyna prawie dwóch trzecich zgonów w Polsce. Niemal połowę z tego stanowią choroby układu krążenia. – Zły stan zdrowia społeczeństwa powoduje duże obciążenie dla gospodarki. Zwalczanie chorób krążenia i cukrzycy pochłania kilkanaście miliardów złotych rocznie. Choroby cywilizacyjne jako przewlekłe znacząco obniżają komfort życia. Profilaktyka jest fundamentem walki z nimi. I dlatego konieczne jest jej  upowszechnienie – przekonywała Katarzyna Jezierska-Stencel.

Drogą do tego jest właśnie medycyna pracy. To, jak mówiła, „jedyne miejsce styku wielu Polaków z lekarzem”. TUW PZUW zapewnia dostęp do prawie 2500 przychodni PZU Zdrowie w całej Polsce, z której co trzecia oferuje świadczenia w zakresie medycyny pracy. Badania są z reguły wykonywane w ciągu jednego dnia.

Zamknij
Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.