Szczegóły

15 czerwca 2023

Pionierski projekt w dziedzinie bezpieczeństwa szpitali i pacjentów [WIDEO]

Wizytacje medyczne, szkolenia dla lekarzy i personelu medycznego, wsparcie szpitali w inwestycjach na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pacjentów, a także badania opinii pacjentów – to założenia wprowadzanego przez TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych projektu Szpital 360.

– Chcemy traktować podmioty lecznicze w sposób holistyczny, wdrażając wiele elementów, które wzajemnie się przenikają i uzupełniają – mówi w wywiadzie dla „Dziennika Gazety Prawej” autor pomysłu, dyrektor Biura Zarządzania Ryzykiem Medycznym TUW PZUW Piotr Daniluk. Zasady projektu przedstawił podczas zorganizowanego przez TUW PZUW kongresu medycznego, któremu patronowali Rzecznik Praw Pacjenta i Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Punktem wyjścia są tzw. wizytacje medyczne prowadzone przez lekarzy z doświadczeniem medycznym i ubezpieczeniowym. – Służą diagnozowaniu potencjalnych problemów i potrzeb szpitali pod względem bezpieczeństwa – wyjaśnia dyrektor Daniluk. Polegają na analizie procedur, sposobu prowadzenia dokumentacji medycznej, komunikacji z pacjentami i innych obszarów, które wskazują sami ubezpieczeni i które mogą nieść ryzyko niepożądanych zdarzeń.

Efektem wizytacji są raporty z zaleceniami dla szpitali i adekwatne przedsięwzięcia służące podnoszeniu jakości opieki zdrowotnej, w tym bezpłatne szkolenia dla lekarzy i personelu medycznego. Mają na celu podnoszenie ich kwalifikacji. Dotyczą także prowadzenia dokumentacji medycznej, unikania zakażeń wewnątrzszpitalnych i innych niepożądanych zdarzeń.

Jak podkreśla Piotr Daniluk, ważne jest także, aby uczyć się na błędach. – Jeśli więc jednak dojdzie do niepożądanego zdarzenia, to znów: analizujemy jego przyczyny i podejmujemy adekwatne działania, aby uniknąć takich sytuacji w przyszłości. Tu też w grę wchodzą szkolenia, poprawa procedur, inwestycje w bezpieczeństwo i sprzęt medyczny, który ma je zwiększyć – wyjaśnia.

Nowatorskim elementem projektu są badania opinii pacjentów. – Chcemy pytać pacjentów o ich doświadczenia z pobytu w szpitalu. Nad przygotowaniem ankiet pracujemy z ekspertami z Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Uzyskanie opinii pacjenta na temat efektów leczenia zamyka klamrą projekt Szpital 360, którego intencją jest podnoszenie jakości opieki zdrowotnej i zwiększanie bezpieczeństwa – dodaje dyrektor Daniluk.

Zamknij
Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.