Szczegóły

27 maja 2022

TUW PZUW w trosce o pacjentów

Dobra, oparta na pełnej i rzetelnej informacji, komunikacja z pacjentami buduje ich zaufanie do lekarzy, sprzyja terapii i unikaniu sporów. Prowadzi do spadku ryzyka roszczeń nawet o 30 proc. Dlatego TUW PZUW planuje uruchomić drugą edycję programu „Dobre relacje z pacjentem”, prowadzonego przed wybuchem pandemii we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i pod patronatem Ministerstwa Zdrowia.

Mówił o tym Dyrektor ds. Medycznych TUW PZUW Piotr Daniluk podczas zorganizowanej przez WUM konferencji „Komunikacja w medycynie i dobre relacje z pacjentami – teoria, praktyka, dydaktyka”.

– Angażowanie pacjenta w proces diagnostyczny i terapeutyczny jest kluczowe – podkreślał.

Stałe, rzetelne i cierpliwe informowanie pacjentów o stanie ich zdrowia i podjętej terapii jest niezbędne dla prawidłowego i efektywnego procesu leczenia. Sprzyja też unikaniu konfliktowych sytuacji, w tym roszczeń, gdy leczenie nie daje pomyślnych rezultatów ze względu na stan zdrowia pacjentów, a oni sami – nie mając pełnej wiedzy – są skłonni obwiniać o to lekarzy.

Dyrektor Daniluk powołał się na doświadczenia z realizowanego przez TUW PZUW programu „Dobre relacje z pacjentem”. Projekt obejmował szkolenia dla lekarzy i personelu medycznego dotyczące podnoszenia jakości opieki medycznej i komunikacji z pacjentami, a także praktyczne warsztaty, jak reagować w trudnych sytuacjach. Wzięło w nich udział ponad 1500 lekarzy i prawie 4500 pielęgniarek.

– Monitorowaliśmy jednocześnie doświadczenia pacjentów, badając efekty wprowadzanych rozwiązań. Osiągnęliśmy prawie 10-proc. poprawę, mierzoną pozytywnymi odpowiedziami pacjentów w anonimowej ankiecie na temat jakości opieki, empatii i zainteresowania ze strony lekarzy, a także kompleksowości informacji udzielanych chorym – mówił Piotr Daniluk.

Zapowiedział kontynuację projektu. – Chcemy wdrożyć program „Dobre relacje z pacjentem 2.0”, szczególnie w kontekście nowej ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, która zakłada regularne monitorowanie opinii pacjentów – tłumaczył.

Jego zdaniem badania doświadczeń pacjentów powinny być prowadzone częściej, co najmniej raz w miesiącu. – To ważne także dla nas jako towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, które stawia na minimalizowanie ryzyka medycznego. Pozwala zdobywać wiedzę, jaki efekt przynoszą prowadzone przez nas szkolenia, wizytacje medyczne i inne działania z zakresu prewencji – powiedział.

Jak podkreślał, właśnie formuła ubezpieczeń wzajemnych daje szeroką możliwość działań na rzecz poprawy jakości opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa pacjentów. Opiera się na współpracy we wspólnym interesie i nie jest prowadzona dla zysku. – Wykorzystując wzajemność w ubezpieczeniach, to, że szpitale chcą współpracować i podnosić bezpieczeństwo pacjenta, staramy się je wspierać. Wizytujemy podmioty medyczne, aby zdefiniować ryzyka i wprowadzić mechanizmy, które je ograniczają – dodał.

Piotr Daniluk – Dyrektor ds. Medycznych TUW PZUW

Piotr Daniluk – Dyrektor ds. Medycznych TUW PZUW
Zamknij
Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.