Siła i wiarygodność

TUW PZUW jest liderem rynku ubezpieczeń wzajemnych w Polsce. Ma w nim prawie jedną trzecią udziałów. Należy też do światowej czołówki towarzystw ubezpieczeń wzajemnych o największej dynamice wzrostu.

Za TUW PZUW stoi siła największej w Europie Środkowo-Wschodniej grupy finansowej, czyli PZU. Wyznacznikiem wiarygodności Towarzystwa jest przyznany mu przez międzynarodową agencję S&P rating na wysokim poziomie A-. TUW PZUW jest jedynym towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych w Polsce, które legitymuje się ratingiem tej prestiżowej agencji.

Solidarność i współpraca

TUW PZUW zrzesza ponad 500 członków. Są wśród nich wielkie przedsiębiorstwa, szpitale i inne podmioty medyczne, samorządy i instytucje kościelne.

Tworzą w ramach TUW PZUW ponad 50 Związków Wzajemności Członkowskiej o podobnym profilu działalności i związanym z tym ryzyku. Rozliczają się w ramach swojej grupy, aby uniknąć sytuacji, że takie samo ryzyko ubezpieczeniowe obarcza np. wielką firmę i małą wiejską gminę.

Bezpieczeństwo

TUW PZUW stawia na minimalizowanie ryzyka i zapobieganie zagrożeniom. Oferuje wsparcie najlepszych fachowców w tej dziedzinie, specjalistów od pożarnictwa, budownictwa, cyberbezpieczeństwa i różnych gałęzi przemysłu. Ich pomoc w ograniczaniu ryzyka pozwala na zmniejszenie składki.

Zapobieganiu zagrożeniom służą także finansowane przez TUW PZUW szkolenia dla członków Towarzystwa i projekty na rzecz bezpieczeństwa, np. zakupy systemów monitoringu w gminach, sprzętu przeciwpożarowego i nowoczesnych urządzeń dla szpitali. To także wyraz społecznego zaangażowania TUW PZUW, który w pierwszy roku pandemii przeznaczył na walkę z COVID-19 prawie połowę swojego funduszu prewencyjnego.

Elastyczna oferta

Zaletą ubezpieczeń wzajemnych, które oferuje TUW PZUW, jest możliwość zawierania umów bez konieczności ogłaszania przetargów. Gwarantuje to Ustawa o działalności ubezpieczeniowej, która mówi, że członkowie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych są zwolnieni z zakupu ubezpieczeń z zastosowaniem ustawy o zamówieniach publicznych.

Zawieranie umów w drodze negocjacji pozwala na dopasowanie zakresu i ceny ubezpieczenia do potrzeb i finansowych możliwości ubezpieczonego.

Kontakt

Tel.: +48 22 58 22 360
Fax: +48 22 58 25 779
E-mail: kancelaria@tuwpzuw.pl

Informacje rejestrowe

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW PZUW)
rondo Ignacego Daszyńskiego 4
00-843 Warszawa
NIP: 525-263-66-45
Krajowy Rejestr Sądowy nr KRS: 0000587260

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 324 900 000 zł

Back To Top