Co warto o nas
wiedzieć

Firma z tradycją

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych jest częścią Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA. Tradycje PZU sięgają 1803 roku, kiedy powstało pierwsze na ziemiach polskich towarzystwo ubezpieczeniowe. W latach 1927-1952 firma działała jako Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, aby w latach 1952-1990 przekształcić się w Państwowy Zakład Ubezpieczeń, a następnie w Powszechny Zakład Ubezpieczeń.

Elastyczne produkty

TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych prowadzi działalność ubezpieczeniową w Dziale II tj. w zakresie pozostałych ubezpieczeń osobowych oraz ubezpieczeń majątkowych i oferuje swoim klientom szeroką gamę produktów ubezpieczeniowych. TUW PZUW zapewnia swoim Klientom elastyczny, szyty na miarę oraz optymalizujący koszty i zakres ubezpieczenia program ubezpieczeniowy. Dodatkowo gwarantuje pełną transparentność kosztową programu ubezpieczeniowego oraz optymalizację składek ubezpieczeniowych

Związki Wzajemności Członkowskiej

Związek Wzajemności Członkowskiej stanowi rodzaj jednostki organizacyjnej w ramach TUW PZUW. Celem powołania Związku jest optymalne pokrycie specyficznego rodzaju ryzyka i uzyskanie niższych kosztów jego finansowania. Przyporządkowanie do Związku następuje na podstawie indywidualnych kryteriów kwalifikacji i jest w pełni dostosowane do specyfiki działalności oraz potrzeb każdego Członka TUW PZUW. Wszyscy członkowie w ramach jednego Związku mają optymalne warunki ubezpieczenia, w szczególności TUW PZUW może stosować taryfy stawkowe ustalone dla Związku. W ramach Związku funkcjonuje system zwrotów i dopłat w zależności od uzyskanego wyniku finansowego. W celu przystąpienia do dedykowanego Związku Wzajemności Członkowskiej wystarczy złożenie oświadczenia.

Poprawa ryzyka

Teraz Grupa PZU daje swoim klientom możliwość zawierania umów ubezpieczenia na zasadzie wzajemności, przystępowania do związków wzajemności członkowskiej, a co za tym idzie czynnego uczestnictwa w poprawie ryzyka.

Struktura organizacyjna

Prezes zarządu
Rafał Kiliński
Pion Zarządzania Korporacyjnego

   
Biuro Audytu Wewnętrznego
Biuro Zarządu
Biuro Zarządzania Kadrami
Biuro Administracji i BHP
Biuro Prawne i Compliance
Biuro Inżynierii Ryzyka i Współpracy z Przemysłem
Biuro Zarządzania Informacją
Biuro IT
Zespół Analiz Biznesowych
Zespół Wsparcia Korporacyjnego

Członek zarządu
Katarzyna Łubkowska
Pion finansów

 
Biuro Finansów i Rachunkowości
Biuro Aktuarialne
Biuro Ryzyka

Członek zarządu
Aneta Zawistowska
Pion sprzedaży

 
Biuro Sprzedaży i Obsługi Klienta Korporacyjnego
Biuro Obsługi Szkód i Świadczeń 
Biuro Underwritingu i Reasekuracji
Zespół Reasekuracji
Zespół Ubezpieczeń Zdrowotnych
Kierownik Projektu - Product Owner

Rafał Kiliński – Prezes Zarządu

Rafał KilińskiKarierę zawodową w sektorze finansowym rozpoczął krótkim epizodem z bankowością pracując w Pierwszym Polsko Amerykańskim Banku (późniejszy FORTIS). Później przez kilka lat pracował w Warcie O/Gdynia w Wydziale Ubezpieczeń Morskich i Lotniczych jako senior underwriter. Odpowiadając na propozycję MARSH - utworzył z sukcesem w Gdańsku Oddział tejże międzynarodowej firmy brokerskiej, którym kierował kolejne 4 lata równolegle odpowiadając jako szef Praktyki Marine&Aviation za plasowanie tego rodzaju ryzyk w obszarze CEE Marsh’a.

Ukończył kilka kursów branżowych na Rynku Londyńskim - w tym Maritime Law and Marine Insurance Claims Course” by RICHARDS HOGG LINDLEY Ltd. , Aviation Insurance Course (iro Insurance & Claims), Marine Insurance Course (iro Insurance & Claims), SOCA (Selling Our Competitive Adventage) Training for Marsh management, a także SCARF (Strategic Consulting Advanced Risks Finance) Training w Budapeszcie.

Od utworzenia Pionu Klienta Korporacyjnego w PZU S.A. uczestnik reform tego obszaru, początkowo w skali regionu jako Dyrektor ds. Klienta Korporacyjnego w gdańskim Oddziale Okręgowym PZU SA, a od września 2008 r. jako Dyrektor Zarządzający ds. Klienta Korporacyjnego w Centrali PZU SA. Autor koncepcji reorganizacji Pionu Klienta Korporacyjnego w PZU SA, która zakończyła się z sukcesem z końcem 2011 r. W PZU był Dyrektorem Generalnym ds. Klientów Korporacyjnych oraz Dyrektorem Generalnym ds. Klientów Strategicznych przechodząc następnie, w związku z realizowanym projektem budowy TUW, na stanowisko Pełnomocnika Zarządu ds. TUW.

Od roku akademickiego 2008/2009, przez cztery kolejne lata, wykładowca Akademii Koźmińskiego w zakresie ubezpieczeń gospodarczych. Współpraca edukacyjna również (wykładowca) z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu.

Aneta Zawistowska – Członek Zarządu

Aneta ZawistowskaAbsolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła także Podyplomowe Studium Ubezpieczeń SGH w Warszawie oraz Studia Master of Bussines Administration (MBA) w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów - Uniwersytet Gdański.

Z rynkiem ubezpieczeniowym związana od kilkunastu lat. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała w TUiR Warta SA w Biurze Obsługi Podmiotów Gospodarczych.
Od 2000 roku związana z PZU SA, gdzie na początku m.in. odpowiadała za ofertę produktową z zakresu ubezpieczeń majątkowych dla podmiotów gospodarczych.
W latach 2006 – 2014 zarządzała obszarem sprzedaży i underwritingu ubezpieczeń komunikacyjnych dla klientów korporacyjnych PZU (flotowych i leasingowych). Do 2017 piastowała stanowisko Dyrektora ds. Klientów Strategicznych PZU SA, gdzie oprócz zarządzania sprzedażą ubezpieczeń „leasingowych” odpowiadała za sprzedaż i rentowność ubezpieczeń kluczowych klientów dla Grupy PZU.

Zakres odpowiedzialności w TUW PZUW obejmuje obszar sprzedaży ubezpieczeń, underwritingu i oceny ryzyka, reasekurację oraz obsługę szkód i świadczeń.

Katarzyna Łubkowska – Członek Zarządu

Kasia Łubkowska Absolwentka ekonomii w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Warszawie oraz Studiów Podyplomowych w zakresie Rachunkowości Finansowej w Szkole Głównej Handlowej.

Od początku kariery zawodowej związana z Grupą PZU. W latach 1998-2003 pracowała jako księgowa w Oddziale PZU SA w Warszawie, później do 2009r. główny specjalista w Biurze Standardów i Kontroli Rachunkowości w Centrali PZU SA, w latach 2009-2011 Kierownik Zespołu Standardów i Kontroli Rachunkowości w Biurze Rachunkowości PZU SA i PZU Życie SA, w latach 2011-2013 Dyrektor ds. Polityki Rachunkowości w Biurze Rachunkowości PZU SA i PZU Życie SA. Podczas pracy w Grupie PZU uczestniczyła jako ekspert w wielu strategicznych projektach, m.in. budowaniu wspólnego planu kont, wdrażaniu systemu ERP, docelowego systemu produktowego PZU SA.

Obecnie pełni stanowisko Dyrektora Biura Rachunkowości w PZU SA i PZU Życie SA
oraz Członka Rady Nadzorczej PZU Finanse Sp. z o.o.

Zasady Ładu Korporacyjnego

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych kierując się przy wykonywaniu swoich zadań dbałością o prawidłowe i bezpieczne działanie Towarzystwa, deklaruje gotowość stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r., zwanych dalej „Zasadami Ładu”, w obiektywnie najszerszym możliwym zakresie. Zarząd PZU SA oraz Rada Nadzorcza PZU SA potwierdziły swoją deklaracje podejmując stosowne uchwały. Zgodnie z treścią Zasad Ładu, Towarzystwo udostępnia na swojej stronie internetowej informację o stosowaniu lub informację o odstąpieniu od stosowania określonych zasad adresowanych do organu zarządzającego oraz organu nadzorującego Towarzystwa.    

Zarząd oraz Rada Nadzorcza Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych respektując obowiązujące regulacje prawne wyraża wolę stosowania Zasad Ładu, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności oraz zasady „comply or explain”, wynikających z treści Zasad Ładu. Poniżej zaprezentowane zostały informację o poszczególnych zasadach, których stosowanie będzie częściowe oraz od których stosowania Towarzystwo odstąpiło. Zaprezentowane stanowisko będzie aktualizowane w zależności od podjętych decyzji dotyczących sposobu realizacji poszczególnych Zasad Ładu.

Zasady Ładu Korporacyjnego
Odstępstwa od Zasad Ładu Korporacyjnego