Szczegóły

25 czerwca 2018

TUW PZUW pierwszym polskim towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych z oceną ratingową

Jedną z kluczowych dla nas wartości wynikających z faktu otrzymania oceny ratingowej – poza prestiżem i elitarnością posiadania ratingu – jest także honorowanie polis TUW PZUW przez międzynarodowe instytucje finansowe kredytujące polskie i międzynarodowe inwestycje prowadzone przez klientów TUW PZUW. Ocena ratingowa, oprócz kwestii wizerunkowych, stanowi więc także ważny element uwiarygodnienia TUW PZUW w kontekście biznesowym, zarówno na rynku międzynarodowym, jak i w Polsce – powiedział Rafał Kiliński, prezes zarządu TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych

Ocena ratingowa na poziomie A- oznacza niski poziom ryzyka kredytowego, wysoką wiarygodność finansową i zdolność do obsługi zobowiązań oraz przeciętną odporność na wpływ niekorzystnych warunków gospodarczych utrzymujących się przez dłuższy czas. Znaki „+” lub „–” mają charakter pomocniczy i dodawane są w celu dokładniejszego określenia różnic ryzyka w ramach jednej kategorii.

Obecnie cztery towarzystwa ubezpieczeń i reasekuracji posiadają ocenę ratingową: PZU SA, TUW PZUW i Polskie Towarzystwo Reasekuracji na poziomie A- oraz TUiR WARTA SA na poziomie A+.

S&P Global Ratings jest największą i najbardziej znaną globalną agencją ratingową specjalizującą się w analizowaniu ryzyka kredytowego związanego z działalnością emitentów papierów dłużnych. Oceny ratingowe sporządzane przez analityków S&P Global Ratings wykorzystywane są zarówno przez inwestorów, jak i innych uczestników rynku, którzy chcą uwzględnić ryzyko kredytowe w procesie podejmowania świadomych decyzji inwestycyjnych i biznesowych.

Zamknij
Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.