Tomasz Karusewicz

Członek Zarządu

Ukończył Zarządzanie przedsiębiorstwem na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, a także studia podyplomowe Zarządzanie zasobami IT w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. Odbył również studia Data Science i Big Data w Zarządzaniu na ALK oraz z wyróżnieniem Executive Master of Bussines Administration (EMBA) we Francuskim Instytucie Zarządzania.

Jest także certyfikowanym audytorem wewnętrznym oraz złożył egzamin uprawniający do pełnienia funkcji członka rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Praktyczną wiedzę i doświadczenie zdobywał pracując w obszarach zarządzania, realizacji projektów, audytu wewnętrznego i nadzoru korporacyjnego.

Przewodniczył Radzie Nadzorczej Grupy Azoty S.A. Zasiadał w radach nadzorczych Ciech S.A. i spółek z tej grupy: Zakładów Chemicznych Alwernia S.A. i Ciech Polfa Sp. z o.o., a także m.in. w Enea S.A., IKS „Solino” S.A. i ZWiK Sp. z o.o.

Był również m.in. zastępcą dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego Ciech S.A. oraz zastępcą dyrektora Biura Zarządu i Spraw Korporacyjnych, a następnie dyrektorem Biura Audytu i Kontroli Wewnętrznej Telewizji Polskiej S.A.

Od kilkunastu lat jest związany z rynkiem ubezpieczeń. Był zastępcą dyrektora Biura Inwestycji Zagranicznych (Biura Rozwoju Biznesu) w PZU S.A., a później członkiem Zarządu PZU Życie S.A. i dyrektorem Grupy PZU nadzorującym Pion Technologii Informatycznych i Pion Operacji.

Od 2019 roku – członek Zarządu TUW PZUW. Odpowiada za obszar strategii i projektów oraz za obszar związany z zarządzaniem i analityką danych, ponadto w TUW PZUW pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Danych.

Zamknij
Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.