Jakub Papuga

Członek Zarządu

Absolwent Wydziału Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Związany z sektorem finansowym od początku swojej kariery.

Zaczynał w bankowości, najpierw w nadzorze bankowym, a następnie w banku komercyjnym. Od 2011 roku związany z Grupą PZU, od 2018 roku – członek Zarządu TUW PZUW, powołany za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego i odpowiedzialny za zarządzenie ryzykiem oraz obszar IT.

Związany z sektorem finansowym od początku kariery. Zaczynał w bankowości, najpierw w nadzorze bankowym, następnie w banku. Brał udział we wdrażaniu Bazylei II, obowiązującej w krajach Unii Europejskiej Nowej Umowy Kapitałowej wzmacniającej bezpieczeństwa i stabilność międzynarodowego systemu bankowego. Zajmował się także oceną modeli ryzyka kredytowego.

Od 2011 roku w PZU. Zajmował się zarządzaniem ryzykiem. Brał udział we wdrożeniu unijnej dyrektywy Solvency II regulującej zasady wypłacalności instytucji ubezpieczeniowych. W Biurze Ryzyka PZU odpowiadał za współpracę z ubezpieczeniowymi i bankowymi spółkami Grupy PZU.

Od 2018 roku – członek Zarządu TUW PZUW. Odpowiada za obszar ryzyka i IT.

Zamknij
Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.