Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28.06.2019 r.

Uprzejmie informujemy, że na dzień 28 czerwca 2019 roku, godz. 12:00 zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych.

Walne Zgromadzenie odbędzie w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 24.

Back To Top