Szczegóły

19 kwietnia 2024

Należymy do liderów społecznego zaangażowania

Aż trzy inicjatywy TUW PZUW znalazły się w tegorocznej edycji prestiżowego raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu honoruje najlepsze projekty w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i społecznego zaangażowania.

Według autorów raportu do takich przedsięwzięć należą: wydany przez TUW PZUW bezpłatny poradnik dla pacjentów „Vademecum zdrowia”, odwołująca się do niego kampania na rzecz zdrowia prowadzona w pociągach PKP Intercity oraz projekt Szpital 360, którego celem jest zwiększanie jakości opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa pacjentów.

– Nie ma wzajemności bez solidarności. Nie ma solidarności bez społecznej wrażliwości. Wartości, na których opierają się ubezpieczenia wzajemne, traktujemy jako zobowiązanie, aby na możliwie szeroką skalę podejmować szczytne inicjatywy o szerokim społecznym wymiarze. Służą zwłaszcza promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, jak też poprawie opieki nad pacjentami i ich bezpieczeństwu – mówi prezes TUW PZUW Rafał Kiliński.

Uhonorowany w raporcie bezpłatny poradnik Vademecum zdrowia podpowiada, jakie badania, w jakim wieku i jak często należy robić. Opisuje dolegliwości, które mogą być oznaką poważnych schorzeń. Wskazuje na symptomy zawału serca i udaru, a także nowotworów, cukrzycy i innych groźnych chorób. Instruuje, co należy zrobić, gdy się pojawią. Wyjaśnia, jak się przygotować do wizyty u lekarza, do badań i pobytu w szpitalu.

Do treści „Vademecum” odwoływała się społeczna kampania prowadzona przez TUW PZUW w pociągach PKP Intercity. Wyświetlany pasażerom animowany film motywował do troski o zdrowie i regularnych badań. – Sztuka polega na tym, aby kontrolować stan swojego zdrowia, zanim zacznie ono szwankować. Wykrycie choroby, gdy nie daje ona jeszcze objawów, ułatwia jej leczenie i zwiększa szanse na wyzdrowienie. „Vademecum” niesie informacje na ten temat – tłumaczy konsultant naukowy poradnika prof. dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch, kierująca Zakładem Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Projekt Szpital 360, realizowany przez TUW PZUW we współpracy z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta, jest natomiast skierowany do podmiotów leczniczych. Łączy diagnozę problemów i zagrożeń z działaniami, które mają im zapobiegać – wizytacje medyczne w szpitalach i badania opinii pacjentów z prewencją w postaci bezpłatnych szkoleń i wsparcia szpitali w inwestycjach na rzecz bezpieczeństwa.

– Bezpieczeństwo i minimalizowanie ryzyka są kwintesencją ubezpieczeń wzajemnych, ich atutem i priorytetem. Nabierają wyjątkowego znaczenia w takiej dziedzinie, jak zdrowie, w której ewentualne niepożądane zdarzenia mogą mieć nieodwracalne skutki. Poprawa jakości i bezpieczeństwa w opiece zdrowotnej leży więc w interesie zarówno pacjentów, jak też szpitali. I w tym pomagamy – mówi inicjator projektu Szpital 360 dyrektor Biura Zarządzania Ryzykiem Medycznym TUW PZUW Piotr Daniluk.

Wydawca raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, jest najdłużej działającą i największą organizacją pozarządową w Polsce, która w sposób kompleksowy zajmuje się koncepcją zrównoważonego rozwoju. Wydawany od 22 lat raport stanowi podsumowanie najważniejszych przedsięwzięć w tej dziedzinie i uhonorowanie ich autorów.

Zamknij
Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.