Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19.05.2020 r.

Uprzejmie informujemy, że na dzień 19 maja 2020 roku, godz. 12:00 zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych.

Walne Zgromadzenie odbędzie w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 24.

Back To Top