Zmiany w Zarządzie TUW PZUW

Renata Neidrowska i Paweł Stopczyński złożyli rezygnacje z pracy w Zarządzie TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych, które zostały wczoraj przyjęte przez Radę Nadzorczą Towarzystwa.

– Bardzo dziękuję obojgu za wkład w rozwój Towarzystwa. Wspólnie z nimi osiągaliśmy spektakularne sukcesy, stając się po zaledwie czterech pełnych latach działalności liderem rynku ubezpieczeń wzajemnych w Polsce i osiągając najwyższy w historii przypis składki. Życzę Renacie i Pawłowi kolejnych ambitnych wyzwań i sukcesów zawodowych – mówi prezes TUW PZUW Rafał Kiliński.

Rada Nadzorcza podjęła jednocześnie uchwałę o powołaniu w skład Zarządu TUW PZUW Grzegorza Krawca. – Życzę powodzenia w nowej roli. Jestem przekonany, że współpracując w Zarządzie, będziemy dalej dynamicznie rozwijać Towarzystwo, realizując ambitne cele naszej strategii – podkreśla prezes Rafał Kiliński.

Grzegorz Krawiec jest doświadczonym menedżerem, pracującym wcześniej w międzynarodowych korporacjach. Ostatnie dziewięć lat spędził w grupie Allianz, gdzie dotąd sprawował funkcję członka Zarządu odpowiedzialnego za pion finansów. Taką rolę będzie pełnił też w Zarządzie TUW PZUW.