TUW PZUW partnerem V Europejskiego Kongresu Samorządów

Kraków już po raz piąty gościł najważniejszych samorządowców, przedstawicieli biznesu i lokalnych liderów zgromadzonych na V Europejskim Kongresie Samorządów. Partnerem dwudniowego spotkania pod hasłem „Samorząd – razem dla przyszłości” był TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych.

W ramach siedmiu ścieżek tematycznych: Finanse, Społeczeństwo, Innowacje, Gospodarka, Środowisko oraz Biznes i Samorząd, uczestnicy Kongresu omawiali możliwości rozwoju regionalnego, wymieniali się doświadczeniami dotykającymi bezpośrednio lub pośrednio spraw samorządów oraz przedstawiali różne sposoby rozwiązywania problemów trapiących lokalny samorząd.

W panelu „Strategia zarządzania finansami Jednostek Samorządu Terytorialnego”, objętym patronatem TUW PZUW, przedstawiciele JST, środowiska naukowego i biznesu dyskutowali nad rolą racjonalnego i efektywnego zarządzania finansami publicznymi w rozumieniu ubezpieczeniowym. O tym dlaczego wybór ubezpieczyciela, oferta szyta na miarę i możliwość wyjścia z procedury przetargowej są elementem stabilnej gospodarki finansami JST mówił Rafał Kiliński, Prezes Zarządu TUW PZUW. Anna Grygierek – burmistrz gminy Strumień oraz Zbigniew Wojas – wójt Gdowa, z praktycznego punktu widzenia ocenili korzyści z profesjonalnego doradztwa w zakresie zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym oraz rozwiązań pozwalających optymalizować ryzyko ubezpieczeniowe (np. na etapie projektowanych przez samorząd inwestycji) i jak zagwarantować bezpieczeństwo majątku w świetle ograniczonych zasobów budżetowych. Aspekt teoretycznego ujęcia problematyki finansów i zarządzania budżetem JST przedstawiła prof. Maria Płonka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Rozmowę moderowała Aleksandra Emilia Wysocka, redaktor naczelna Gazety Ubezpieczeniowej.

[od lewej: Anna Grygierek, Rafał Kiliński, prof. Maria Płonka, Zbigniew Wojas, Aleksandra Emilia Wysocka]
-„Zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym w Jednostkach Samorządu Terytorialnego to bardzo złożony proces m.in. z uwagi na mnogość i różnorodność podmiotów wchodzących w ich skład.  Każdy program ubezpieczeniowy dla JST powinien być efektem indywidualnego podejścia,  rozpoznania potrzeb konkretnego samorządu i poznania jego specyfiki. Inaczej rzecz ujmując, proponowana oferta powinna być szyta na miarę, ponieważ nie ma w Polsce dwóch jednakowych samorządów.” – powiedział Rafał Kiliński, Prezes Zarządu TUW PZUW.

Pierwszy dzień Europejskiego Kongresu Samorządów zakończył się uroczystą galą, podczas której wręczono liczne nagrody dla lokalnych władz.

Okazały dyplom z rąk Rafała Kilińskiego, Prezesa Zarządu TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych i rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – profesora Andrzeja Chochoła, odebrał Jan Grabkowski, starosta poznański, który mógł cieszyć się z wygranej w kategorii – Najlepszy Powiat.

[od lewej: Andrzej Chochół, Rafał Kiliński, Jan Grabkowski]
Back To Top