TUW PZUW partnerem Rankingu Szpitali 2018

TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych i PZU SA po raz kolejny zostali partnerami „Rankingu Szpitali” – prestiżowego plebiscytu podmiotów leczniczych przygotowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) we współpracy z „Rzeczpospolitą”. Jubileuszowa, 15. edycja rankingu wyłoniła szpitale, które zostały najlepiej ocenione pod kątem zarządzania bezpieczeństwem prowadzonej działalności i minimalizowania ryzyk medycznych.
W tegorocznym badaniu wzięło udział 207 szpitali, w których leczonych jest 60 proc. pacjentów w Polsce.

Uroczysta gala wręczenia nagród dla najlepszych szpitali wg Rankingu Szpitali 2018 odbyła się 13 grudnia 2018 r w siedzibie dziennika „Rzeczpospolita”. Nagrody w kategorii „Najlepsze szpitale wojewódzkie” wręczyła Aneta Zawistowska, Członek Zarządu TUW PZUW.

Źródło: Gremi Media SA, fot. Robert Gardziński

– Partnerstwo TUW PZUW w Rankingu Szpitali to dla nas wielki zaszczyt. Cieszymy się, że dyrekcje szpitali przykładają coraz większą wagę do zarządzania ryzykiem medycznym. Jest to ważne z dwóch powodów – po pierwsze przekłada się na wzrost bezpieczeństwa hospitalizowanych pacjentów i po drugie wpływa na wysokość składki ubezpieczeniowej. Wiadomym jest, że im mniej szkodowy jest przebieg ubezpieczenia, tym większa jest szansa na zwrot części wpłaconej składki – mowa oczywiście o modelu wzajemności w TUW PZUW.

Ogłoszenie wyników Rankingu Szpitali 2018, połączone było z panelem dyskusyjnym „Przyszłość polskich szpitali”. O ochronie zdrowia i działaniach na przyszłość rozmawiali: Piotr Daniluk – dyrektor ds. medycznych w TUW PZUW, Zbigniew Król – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Jarosław Pinkas – Główny Inspektor Sanitarny, Jerzy Gryglewicz – ekspert w zakresie ochrony zdrowia oraz Halina Kutaj–Wąsikowska – Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości. W debacie nie zabrakło również tematów dotyczących raportowania i monitorowania zdarzeń niepożądanych, zarządzania jakością usług medycznych oraz szkoleń personelu medycznego.

Źródło: Gremi Media SA, fot. Robert Gardziński
Back To Top