TUW PZUW partnerem Konferencji Wyższych Zakonów Męskich podczas Targów SacroExpo 2019

W dniach 10-12 czerwca br. w halach Targów Kielce po raz 20. odbyła się Międzynarodowa Wystawa Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SacroExpo. Partnerem Stoiska Konferencji Wyższych Zakonów Męskich podczas Targów był TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych.

W grudniu 2018 r. TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych rozszerzył swoją ofertę ubezpieczeniową o programy dla instytucji kościelnych. Powołany w ślad za tym Związek Wzajemności Członkowskiej Św. Antoni zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczeniową dopasowaną do potrzeb instytucji kościelnych takich jak diecezje, zakony, stowarzyszenia, fundacje czy Caritas.

Inicjatorem powołania Związku była Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce, z którą TUW PZUW współdzielił podczas Targów SacroExpo powierzchnię wystawienniczą. Tegoroczna, jubileuszowa edycja SacroExpo była więc doskonałą okazją do zacieśnienia relacji biznesowych z Konferencją, a także zaprezentowania oferty ubezpieczeniowej TUW PZUW gościom Targów.

Obecni podczas wydarzenia eksperci Towarzystwa, w trakcie spotkań z zarządcami kościelnych nieruchomości, prezentowali ofertę ubezpieczeniową Związku oraz odpowiadali na pytania dotyczące ryzyk objętych umową ubezpieczenia dla instytucji kościelnych.

Wystawa SacroExpo rokrocznie przyciąga tysiące osób związanych z usługami na rzecz branży sakralnej.  Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń tego formatu w Europie, skupiające wystawców oferujących wyposażenie obiektów sakralnych, usług projektowania wnętrz budynków kościelnych, oświetlenia zabudowań, nagłośnienia oraz sprzętów liturgicznych.

W tym roku swoją ofertę zaprezentowało ponad 200 firm z kilkunastu krajów. Targom towarzyszyły liczne spotkania, debaty i konferencje oraz uroczysta gala z udziałem ks. bpa Mariana Florczyka – Przewodniczącego Kapituły Papieskiej Rady ds. Kultury oraz ks. bpa. Michała Janochy – Przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego.

Drugiego dnia Wystawy, podczas spotkania ekonomów zakonnych, Prezes TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych Rafał Kiliński wraz z Wiceprezes Anetą Zawistowską opowiadali o modelu wzajemności w ubezpieczeniach, o jego historii i tradycjach, jakie dziś kultywuje TUW PZUW, a także korzyściach, jakie płyną ze współpracy na zasadzie wzajemności.

Prezes TUW PZUW Rafał Kiliński podczas wystąpienia w trakcie spotkania z Ekonomami Zakonów Męskich

„TUW PZUW to marka z tradycją. Oferując naszym członkom możliwość współpracy na zasadach wzajemności, powracamy do korzeni ubezpieczeń. Związki Wzajemności Członkowskiej powoływane w naszym Towarzystwie, takie jak ZWC Św. Antoni, mają na celu optymalizację ryzyka i niższe koszty jego finansowania. Mamy przejrzyste zasady współpracy oraz elastyczność uwzględniającą specyfikę działalności naszych członków. To pozwoliło zbudować ofertę „szytą na miarę” tak, by różne instytucje kościelne, takie jak diecezje, zakony, ale też parafie mogły w TUW PZUW znaleźć odpowiednią ochronę ubezpieczeniową” – powiedział w trakcie swojego wystąpienia Prezes Kiliński.

Wiceprezes TUW PZUW Aneta Zawistowska podczas wystąpienia w trakcie spotkania z Ekonomami Zakonów Męskich

Prezes Aneta Zawistowska podkreślała natomiast, że „…przejrzyste zasady współpracy, współodpowiedzialność za wysokość wypłacanych odszkodowań i wpłacanych składek, mają znaczący wpływ na minimalizację szkód i czynników ryzyka przez członków związków wzajemności w TUW PZUW…”.

Przedstawiciele TUW PZUW (od lewej Hanna Wojtatowicz, Ewa Macińska i Leszek Kuziemski) wraz z Ks. Pawłem Brysiem MS – Szefem połączonych stoisk partnerskich Forum Współpracy Międzyzakonnej w ramach Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich.

 

Back To Top