Atrakcyjne szkolenia dla lekarzy i personelu medycznego

W ubezpieczeniach, jak w medycynie, lepiej zapobiegać niż leczyć. Dlatego TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych nie tylko oferuje ubezpieczeniową ochronę podmiotom medycznym, lecz także wspiera je w podnoszeniu jakości opieki nad pacjentami. Temu służy szeroki program szkoleń dla lekarzy i personelu medycznego.

Opowiada o tym w miesięczniku „My Company” Dyrektor ds. Medycznych TUW PZUW Piotr Daniluk. – Zwracamy uwagę na problemy, które mogą być przyczyną niepożądanych zdarzeń, a w konsekwencji także roszczeń wobec szpitali i lekarzy. Minimalizowanie ryzyka medycznego ma szczególne znaczenie w położnictwie i ginekologii, gdzie najczęściej dochodzi do błędów i gdzie mają one szczególnie dramatyczne konsekwencje. Do tej dziedziny przykładamy wyjątkową wagę – mówi.

Do sztandarowych projektów TUW PZUW należy program „Bezpieczny Poród”. Nowością jest szkolenie dotyczące analizy badań KTG i rozpoznawania niedotlenienia okołoporodowego noworodka, które jest  jednym z częstszych problemów występujących podczas porodów.

Program szkoleń obejmuje też takie kwestie, jak właściwe prowadzenie dokumentacji medycznej i ochronę danych osobowych, zakażenia szpitalne i odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie pandemii COVID-19, a także dobre relacje i komunikację z pacjentami. – Nad merytorycznym poziomem szkoleń czuwa powołana przez nas Rada Naukowa z udziałem uznanych ekspertów w kluczowych dziedzinach medycyny – dodaje dyrektor Daniluk.

 

Back To Top