Szczegóły

09 października 2023

TUW PZUW wyróżniony za mediacje przez KNF

TUW PZUW został uhonorowany wyróżnieniem Instytucja Finansowa Przyjazna Mediacja. Przyznała go Komisja Nadzoru Finansowego za zaangażowane w upowszechnianie idei mediacji na rynku finansowym. – Chcieliśmy wyróżnić te instytucje finansowe, które w kontaktach ze swoimi klientami opierają się na dialogu, otwartości i dążeniu do porozumienia – podkreślił zastępca przewodniczącego KNF Krystian Wiercioch.

Na zalety mediacji wskazuje dyrektor ds. prawnych w Biurze Obsługi Szkód i Świadczeń TUW PZUW Marta Brajczewska: – Warto rozmawiać. I temu służy właśnie mediacja. Jest sposobem na wypracowanie ugody mimo różnic interesów, zdań i argumentacji. Polega na tym, aby szukać porozumienia, a nie zmuszać do uznawania własnych racji. Tej zasadzie hołdujemy od początku swojej działalności – mówi Marta Brajczewska.

Podczas ceremonii wręczenia wyróżnień wspominał o tym również Krystian Wiercioch: – Mediacja nie ma na celu wykazania racji jednej strony, jak w przypadku sporu sądowego, lecz dążenie do porozumienia, aby obydwie strony czuły się wygrane. Gdy traktujemy klienta nie jako przeciwnika, ale jako partnera do rozmowy, budujemy zaufanie do sektora finansowego i produktów, które są przez ten sektor oferowane – zaznaczył zastępca przewodniczącego KNF.

Liczba wniosków o mediację składanych przez TUW PZUW do Sądu Polubownego przy KNF rośnie, w stosunku do zeszłego roku zwiększyła się ponad ośmiokrotnie. Z tej formy rozwiązywania sporów coraz chętniej korzystają też poszkodowani. Niemal dwie trzecie spraw z ostatnich lat zakończyło się ugodą, większość tegorocznych jest jeszcze w toku.

Jak przypomina dyrektor Brajczewska, TUW PZUW wprowadził także prekursorską na rynku tzw. proaktywną obsługę niepożądanych zdarzeń, która opiera się na tym, aby polubownie rozwiązywać spory dotyczące zwłaszcza błędów medycznych. – To podejście jest szczególnie ważne w takiej dziedzinie, jak ludzkie zdrowie. Zależy nam na tym, aby szybko znajdować satysfakcjonujące dla wszystkich wyjście z problemu – dodaje.

Według KNF do końca września 2023 roku do Sądu Polubownego wpłynęło już niemal tyle wniosków o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego, co w całym zeszłym roku. Zdecydowana większość postępowań prowadzonych w latach 2020–2023 zakończyła się zawarciem ugody.

Zamknij
Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.