Aktualna ocena ratingowa S&P Global Ratings: A- / perspektywa stabilna

Ostatnie aktualizacje:

S&P Global Ratings jest największą i najbardziej znaną globalną agencją ratingową specjalizującą się w analizowaniu ryzyka kredytowego związanego z działalnością emitentów papierów dłużnych. Oceny ratingowe sporządzane przez analityków S&P Global Ratings wykorzystywane są zarówno przez inwestorów, jak i innych uczestników rynku, którzy chcą uwzględnić ryzyko kredytowe w procesie podejmowania świadomych decyzji inwestycyjnych i biznesowych.

Back To Top