Zasady Ładu Korporacyjnego

Zarząd i Rada Nadzorcza TUW PZUW, kierując się przy wykonywaniu swoich zadań dbałością o prawidłowe i bezpieczne działanie Towarzystwa, deklarują wolę stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, wydanych 22 lipca 2014 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego, w najszerszym możliwym zakresie, z uwzględnieniem wynikającej z nich zasady proporcjonalności i zasady „comply or explain”.

Zgodnie z wytycznymi „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” przedstawiamy poniżej informację o zasadach, których stosowanie będzie częściowe bądź od których stosowania Towarzystwo odstąpiło.

Back To Top