Informujemy, że od 1 sierpnia 2022 r. zmienia się adres Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych. Nowy adres to: rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa.

Ochrona danych osobowych naszych klientów jest dla nas priorytetem. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić jak najwyższy poziom bezpieczeństwa danych przetwarzanych przez Towarzystwo. Zachowujemy najwyższe standardy, dobre praktyki rynkowe, a także zgodność z przepisami. O bezpieczeństwie przetwarzanych przez nas danych świadczy renoma Grupy PZU.

Chronimy dane w sposób przejrzysty, dlatego możesz dowiedzieć się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe za pośrednictwem naszej strony internetowej. W tym celu odwiedź naszą Politykę prywatności.

Inspektor Ochrony danych

W Towarzystwie powołany został Inspektor Ochrony danych, którego zadaniem jest czuwać nad bezpieczeństwem danych osobowych naszych klientów. Możesz się z nim skontaktować przy użyciu podanych poniżej danych kontaktowych

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Monika Biełasiewicz-Fuszara
E-mail: IOD@tuwpzuw.pl
Tel.: 511 980 269

Back To Top