Kontakt dla mediów

kancelaria@tuwpzuw.pl

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2017 poz. 1170) TUW PZUW jest zobowiązany do zachowania tajemnicy dotyczącej poszczególnych umów ubezpieczenia. Dlatego nie udziela informacji na ich temat.

Back To Top