Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10.06.2021 r.

Uprzejmie informujemy, że na dzień 10 czerwca 2021 roku, godz. 12:00 zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych.

Walne Zgromadzenie odbędzie w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 24.