Aktualności

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 30.05.2018 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 maja 2018 roku o godzinie 13:00, przy al. Jana Pawła II 24 w Warszawie odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 października 2018 r. Towarzystwo zmieniło zapisy postanowień końcowych ogólnych warunków ubezpieczeń w zakresie skarg, reklamacji i skierowania sprawy do sądu.

Cała treść nowych postanowień znajduje się tutaj.