Zmiana terminu oraz porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uprzejmie informujemy, że uległ zmianie termin odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz proponowany porządek obrad, w ten sposób, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych odbędzie się w dniu 6 czerwca 2017 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Towarzystwa przy al. Jana Pawła II 24 w Warszawie

Back To Top