Aktualności

Zmiana terminu oraz porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uprzejmie informujemy, że uległ zmianie termin odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz proponowany porządek obrad, w ten sposób, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych odbędzie się w dniu 6 czerwca 2017 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Towarzystwa przy al. Jana Pawła II 24 w Warszawie

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 21 maja 2018 r. ulegnie zmianie adres siedziby Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, z dotychczasowego: al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa” na adres:

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych
ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa

Jednocześnie informujemy, iż numery telefonów oraz adresy e-mail nie ulegają zmianie.

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany w kierowanych do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych dokumentach.