Rafał Kiliński – Prezes Zarządu

Karierę zawodową w sektorze finansowym rozpoczął krótkim epizodem z bankowością pracując w Pierwszym Polsko Amerykańskim Banku (późniejszy FORTIS). Później przez kilka lat pracował w Warcie O/Gdynia w Wydziale Ubezpieczeń Morskich i Lotniczych jako senior underwriter. Odpowiadając na propozycję MARSH – utworzył z sukcesem w Gdańsku Oddział tejże międzynarodowej firmy brokerskiej, którym kierował kolejne 4 lata równolegle odpowiadając jako szef Praktyki Marine&Aviation za plasowanie tego rodzaju ryzyk w obszarze CEE Marsh’a. Ukończył kilka kursów branżowych na Rynku Londyńskim – w tym Maritime Law and Marine Insurance Claims Course” by RICHARDS HOGG LINDLEY Ltd. , Aviation Insurance Course (iro Insurance & Claims), Marine Insurance Course (iro Insurance & Claims), SOCA (Selling Our Competitive Adventage) Training for Marsh management, a także SCARF (Strategic Consulting Advanced Risks Finance) Training w Budapeszcie. Od utworzenia Pionu Klienta Korporacyjnego w PZU S.A. uczestnik reform tego obszaru, początkowo w skali regionu jako Dyrektor ds. Klienta Korporacyjnego w gdańskim Oddziale Okręgowym PZU SA, a od września 2008 r. jako Dyrektor Zarządzający ds. Klienta Korporacyjnego w Centrali PZU SA. Autor koncepcji reorganizacji Pionu Klienta Korporacyjnego w PZU SA, która zakończyła się z sukcesem z końcem 2011 r. W PZU był Dyrektorem Generalnym ds. Klientów Korporacyjnych oraz Dyrektorem Generalnym ds. Klientów Strategicznych przechodząc następnie, w związku z realizowanym projektem budowy TUW, na stanowisko Pełnomocnika Zarządu ds. TUW. Od roku akademickiego 2008/2009, przez cztery kolejne lata, wykładowca Akademii Koźmińskiego w zakresie ubezpieczeń gospodarczych. Współpraca edukacyjna również (wykładowca) z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu.

Aneta Zawistowska – Członek Zarządu

Aneta Zawistowska jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła także Podyplomowe Studium Ubezpieczeń SGH w Warszawie oraz Studia Master of Bussines Administration (MBA) w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów – Uniwersytet Gdański. Z rynkiem ubezpieczeniowym związana od kilkunastu lat. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała w TUiR Warta SA w Biurze Obsługi Podmiotów Gospodarczych. Od 2000 roku związana z PZU SA, gdzie na początku m.in. odpowiadała za ofertę produktową z zakresu ubezpieczeń majątkowych dla podmiotów gospodarczych. W latach 2006 – 2014 zarządzała obszarem sprzedaży i underwritingu ubezpieczeń komunikacyjnych dla klientów korporacyjnych PZU (flotowych i leasingowych). Do 2017 piastowała stanowisko Dyrektora ds. Klientów Strategicznych PZU SA, gdzie oprócz zarządzania sprzedażą ubezpieczeń „leasingowych” odpowiadała za sprzedaż i rentowność ubezpieczeń kluczowych klientów dla Grupy PZU. Zakres odpowiedzialności w TUW PZUW obejmuje obszar sprzedaży ubezpieczeń, underwritingu i oceny ryzyka, reasekurację oraz obsługę szkód i świadczeń.

Jakub Papuga – Członek Zarządu

Jakub Papuga jest absolwentem Wydziału Matematyki Stosowanej na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kształcił się również w The European Center for Advanced Research in Economics and Statistics (ECARES) na Universite Libre de Bruxelles w Belgii. Z sektorem finansowym związany jest od początku swojej kariery zawodowej. Zaczynał w sektorze bankowym, najpierw w nadzorze bankowym, a później w banku komercyjnym. Brał udział we wdrożeniu Bazylei II i zajmował się oceną modeli ryzyka kredytowego. Od grudnia 2011 roku związany z Grupą PZU SA, gdzie od początku zajmował się tematyką zarządzania ryzykiem. Brał udział we wdrożeniu Solvency II, a później odpowiadał, w ramach Biura Ryzyka PZU SA, za współpracę ze spółkami ubezpieczeniowymi i bankowymi w Grupie PZU. Od dnia 1 lutego 2018 roku Członek Zarządu TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych.

Tomasz Karusewicz – Członek Zarządu

Grzegorz Krawiec – Członek Zarządu

Absolwent wydziału Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta i certyfikat Financial Risk Manager. Karierę zawodową rozpoczynał w 2003 roku w PwC Polska w Departamencie Audytu i Doradztwa, uczestnicząc w badaniach sprawozdań finansowych i projektach doradczych w zakresie instrumentów finansowych dla podmiotów z sektora finansowego. W latach 2008-2011 – manager w australijskim oddziale PwC w Melbourne, w Departamencie Globalnych Rynków Kapitałowych, gdzie brał udział w projektach doradczych z obszaru treasury, zarządzania ryzykiem finansowym i rachunkowości zabezpieczeń. Od 2011 roku związany z grupą Allianz w Polsce, w której zaczynał jako Dyrektor Finansowy w spółce Allianz Direct New Europe, skupiającej sprzedaż i operacje direct w Europie Środkowo-Wschodniej. Rok później objął stanowisko Dyrektora ds. Kontroli Kosztów w Grupie Allianz, pełniąc jednocześnie funkcje członka zarządów w spółkach Allianz Polska Services Sp. z o.o., Allianz Edukacja SA i Allianz Informatyka Sp. z o.o. Od 2014 roku – Dyrektor Departamentu Kontroli Finansowej, odpowiedzialny za planowanie finansowe i kontroling spółek ubezpieczeniowych Allianz w Polsce. We wrześniu 2018 roku został powołany na członka zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie Pionem Finansowym w obu spółkach ubezpieczeniowych Allianz, a w styczniu 2019 roku uzyskał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie na członka zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem. Nadzorował obszary rachunkowości i finansów, podatkowy, kontroling, aktuariat, ryzyko i zakupy. W kwietniu 2021 dołączył do TUW PZUW jako członek zarządu odpowiedzialny za obszar finansowy.

Rada Nadzorcza

  • Małgorzata Sadurska – przewodnicząca
  • Sławomir Niemierka – wiceprzewodniczący
  • Katarzyna Łubkowska – członek
  • Wojciech Dąbrowski – członek
  • Leon Gelberg – członek
  • Janusz Meder – członek
  • Wojciech Pawlak – członek
  • Robert Pusz – członek
  • Marcin Wierzchowski – członek
  • Tomasz Zbróg – członek
Back To Top