Aktualności

Za zasługi dla ubezpieczeń

9.01.br. w siedzibie Polskiej Izby Ubezpieczeń odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń „Za zasługi dla ubezpieczeń”. Polska Izba Ubezpieczeń od lat nagradza osoby i instytucje za ich pracę na rzecz samorządu branżowego oraz ogromny wkład w rozwój polskiego rynku ubezpieczeniowego. Tym prestiżowym dla branży wyróżnieniem uhonorowany został Prezes Zarządu TUW PZUW Rafał Kiliński.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 października 2018 r. Towarzystwo zmieniło zapisy postanowień końcowych ogólnych warunków ubezpieczeń w zakresie skarg, reklamacji i skierowania sprawy do sądu.

Cała treść nowych postanowień znajduje się tutaj.