Wysoka ocena ratingowa TUW PZUW

Agencja ratingowa S&P Global Ratings utrzymała rating siły finansowej TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych na wysokim poziomie A- z perspektywą stabilną.

– To potwierdzenie wiarygodności TUW PZUW na rynku międzynarodowym i w Polsce. Ma też ważne praktyczne znacznie dla ubezpieczanych przez nas podmiotów. Dzięki ratingowi prestiżowej agencji S&P nasze polisy są honorowane przez międzynarodowe instytucje finansowe. Mogą być więc ważnym argumentem dla ubezpieczonych, którzy muszą pokazać zabezpieczenia, gdy ubiegają się o kredytowanie swoich inwestycji przez międzynarodowe instytucje finansowe – mówi prezes TUW PZUW Rafał Kiliński.

Jak podkreśla, TUW PZUW jest jedynym towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych w Polsce, które legitymuje się międzynarodowym ratingiem. Ocena na poziomie A- oznacza niski poziom ryzyka kredytowego, wysoką wiarygodność finansową i zdolność do obsługi zobowiązań.

– Wysokiej ocenie ratingowej towarzyszy nasz dynamiczny rozwój, nawet w trudnych warunkach rynkowych. Osiągnięty w zeszłym roku przypis składki na poziomie prawie 800 mln zł brutto był
o ponad jedną czwartą wyższy niż rok wcześniej. Rozwijamy ofertę o nowe produkty i otwieramy
się na nowe sektory. W szybszym niż założone tempie zmierzamy do założonego w strategii na lata 2021 -2024 celu, jakim się miliard złotych rocznego przypisu składki – dodaje prezes Kiliński.

S&P Global Ratings jest największą globalną agencją ratingową specjalizującą się w analizowaniu ryzyka kredytowego związanego z działalnością emitentów papierów dłużnych. Jej oceny ratingowe są wykorzystywane przez inwestorów i innych uczestników rynku przy podejmowaniu biznesowych decyzji.

Back To Top