W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Nasielska

Urząd Miejski w Nasielsku, dzięki środkom z funduszu prewencyjnego TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych, rozbudował system monitoringu wizyjnego na terenie miasta Nasielsk. Inwestycja, której wartość wyniosła blisko 20 000 złotych, umożliwiła objęcie monitoringiem ważnych miejsc w mieście oraz zakup przenośnych fotopułapek.

Realizacja zadania prewencyjnego będzie miała bezpośredni wpływ na poprawę bezpieczeństwa zarówno mieszkańców, jak i mienia zarządzanego przez Urząd Miejski w Nasielsku.

Źródło: http://wirtualnynowydwor.pl/nasielsk-nowe-kamery-miejskiego-monitoringu/

Back To Top