Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM z certyfikatem „Dobre Relacje z Pacjentem” od TUW PZUW

Bezpłatne szkolenia „Dobre Relacje z Pacjentem” Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych oferuje placówkom medycznym, które są członkami TUW PZUW. Specjaliści z TUW PZUW, w tym lekarze z dużym doświadczeniem medycznym i ubezpieczeniowym, we współpracy z  fachowcami z zakresu komunikacji interpersonalnej firmy Next Medica Sp. o.o., w ciągu ostatnich 6 miesięcy przeszkolonych zostało ponad 5 000 dyrektorów placówek, ordynatorów, lekarzy, pielęgniarek, specjalistów ds. epidemiologii i zakażeń szpitalnych oraz specjalistów ds. jakości w 40 szpitalach. Podczas warsztatów, seminariów i e-learningów poruszone zostały zagadnienia dotyczące komunikacji interpersonalnej w podmiotach leczniczych, praw pacjenta, dokumentacji medycznej, zakażeń szpitalnych i zdarzeń niepożądanych. Projekt finansowany jest z funduszu prewencyjnego TUW PZUW.

– Ubezpieczenia dedykowane podmiotom medycznym stanowią znaczącą cześć biznesu TUW PZUW, dlatego stale pracujemy nad rozwiązaniami prewencyjnymi, które w krótkim horyzoncie czasowym pozwolą na optymalizację ryzyk medycznych i podniosą jakość leczenia pacjentów. Projekt „Dobre Relacje z Pacjentem” to kolejny obszar współpracy TUW PZUW i Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM, ponieważ w grudniu ubiegłego roku przekazaliśmy na rzecz placówki specjalistyczny aparat USG służący do śródporodowego monitorowania stanu zdrowia rodzącego się dziecka. Jesteśmy dumni, że możemy wspierać polską ochronę zdrowia i konsekwentnie realizować koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu naszego Towarzystwa – powiedział Rafał Kiliński, prezes zarządu TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych.

– Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych po raz kolejny dał dowód, że troska o dobro ubezpieczonych jest dla Towarzystwa szczególnie ważna. Ufam, że projekt „Dobre Relacje z Pacjentem” będzie ważnym ogniwem w procesie podnoszenia kwalifikacji interpersonalnych personelu medycznego i sprawi, że komunikacja na linii personel – pacjent stanie się efektywniejsza – dodał prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś, kierownik I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Back To Top