Medycyna Pracy z TUW Polskim Zakładem Ubezpieczeń Wzajemnych

Ubezpieczenie Medycyna Pracy zapewnia szeroki i kompleksowy zakres badań dla pracowników świadczących pracę na rzecz firm, będących Członkami TUW PZUW.

Ubezpieczenie obejmuje pokrycie kosztów świadczeń medycyny pracy we wskazanych przez TUW PZUW placówkach medycznych, które standardowo ponoszone są przez pracodawcę na podstawie przepisów Kodeksu pracy, w zakresie:

  • przeprowadzania badań profilaktycznych dla pracowników;
  • sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej na rzecz pracowników;
  • orzecznictwa lekarskiego do celów przewidzianych w Kodeksie pracy;
  • wykonywania badań profilaktycznych do celów sanitarno-epidemiologicznych;
  • oceny możliwości wykonywania pracy z uwzględnieniem stanu zdrowia i zagrożenia występującego na określonym stanowisku pracy;
  • wydawania zaświadczeń i świadectw dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy o stanie zdrowia pracownika lub niezdolności do pracy;
  • wizytowania zakładu pracy przez lekarza medycyny pracy w celu sprawdzenia prawidłowego zabezpieczenia warunków zdrowotnych stanowisk pracy;
  • uczestniczenia lekarza medycyny pracy w zakładowej komisji bezpieczeństwa i higieny pracy powołanej na terenie zakładu pracy w trybie i w przypadkach przewidzianych w Kodeksie pracy.

Dokumenty do pobrania

Umawianie badań

Infolinia medyczna
801 405 905
22 505 17 49
(opłata zgodna z taryfą operatora)

Dane kontaktowe

Przemysław Graużul
Koordynator Zespołu Obsługi Ubezpieczeń Zdrowotnych
tel. 666 880 340

Dominika Swędrowska
Koordynator Zespołu Obsługi Ubezpieczeń Zdrowotnych i Medycyny Pracy
tel.  512 291 817

Katarzyna Szybalska
Koordynator Zespołu Obsługi Ubezpieczeń Zdrowotnych i Medycyny Pracy
tel. 668 285 761

Katarzyna Jezierska-Stencel
Dyrektor Biura Ubezpieczeń Zdrowotnych
tel. 601 556 533

Back To Top