Ubezpieczenie OC członków władz podmiotów medycznych – prekursorem TUW PZUW

Jako pierwszy ubezpieczyciel w Polsce wprowadziliśmy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz podmiotu leczniczego – pisze w „Miesięczniku Ubezpieczeniowym” prezes TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych Rafał Kiliński. Jak podkreśla, szpitale i inne podmioty medyczne zajmują ważne miejsce w strategii TUW PZUW na lata 2021-2024. Już dziś stanowią ponad jedną trzecią ubezpieczonych przez Towarzystwo.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz podmiotu leczniczego zapewnia kompleksową ochronę przed skutkami błędów w zarządzaniu, m.in.:

  • niewykonania czy nienależytego wykonania kontraktu z NFZ,
  • naruszenia przepisów podatkowych albo zasad rachunkowości,
  • naruszenia dyscypliny finansów publicznych – w przypadku placówek z udziałem Skarbu Państwa lub samorządu,
  • doprowadzenia do zaległości w płatności składek na ZUS,
  • naruszenia praw pracowniczych.

Atutem TUW PZUW jest korzystna składka. – Istota ubezpieczeń wzajemnych, które oferujemy, polega na tym, że ubezpieczeni są jednocześnie naszymi członkami i „udziałowcami”. Wzajemność w ubezpieczeniach opiera się więc na współpracy. Współpraca – na solidarności i działaniu we wspólnym interesie. Tym interesem jest możliwie niska składka przy możliwie szerokim zakresie ubezpieczenia. To się udaje, dlatego że jako towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych działamy non-profit, nie dla zysku – podkreśla prezes Kiliński.

Zwraca uwagę, że TUW PZUW inwestuje w bezpieczeństwo ubezpieczonych. – Wsparciem służą nasi eksperci od oceny i optymalizacji ryzyka. Jeszcze przed zawarciem umowy ubezpieczenia przeprowadzają bezpłatne badanie. Sprawdzają, jakie są zagrożenia i jak można im zapobiec. Identyfikują ewentualne problemy i przygotowują raport z zaleceniami – pisze.

Zwiększeniu ubezpieczeniowego bezpieczeństwa służą również oferowane przez TUW PZUW szkolenia. Mają na celu doskonalenie umiejętności lekarzy i personelu medycznego, aby mogli zapewniać pacjentom jak najlepszą opiekę i unikać niepożądanych zdarzeń. Dotyczą też prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej, rejestracji niepożądanych zdarzeń i zarządzenia związanego z tym ryzykiem, a także odpowiedzialności cywilnej personelu medycznego i komunikacji z pacjentami.

– Im lepiej rozumie się potrzeby klientów, tym skuteczniej można na nie odpowiadać. Tym kierujemy się na co dzień i takie cele stawiamy sobie w strategii na lata 2021-2024 – podsumowuje prezes TUW PZUW.

Cały wywiad do przeczytania TUTAJ.

Back To Top