skip to Main Content

Oferta ubezpieczeń transportowych i morskich w TUW PZUW

Państwa przedsiębiorstwo sprowadza lub wysyła towary drogą morską lub lądową? Jeśli tak, niezbędne jest specjalistyczne ubezpieczenie cargo. To ono uchroni przed negatywnymi konsekwencjami uszkodzenia lub utraty towaru oraz innych szkód, do których może dojść w trakcie transportu.

Ubezpieczenia transportowe i morskie są dedykowane przede wszystkim przedsiębiorstwom z branży transportowej, logistycznej oraz handlowej. Korzystają z nich jednak również podmioty gospodarcze, które zajmują się samodzielnym przewozem produkowanych przez siebie dóbr. Dopasowane do specyficznych potrzeb warunki i zakres ubezpieczenia pozwolą zminimalizować ewentualne straty, na jakie narażona jest Państwa firma. Posiadanie ubezpieczenia zwiększa również wiarygodność przedsiębiorstwa na rynku.

Szukają Państwo ubezpieczenia transportowego (cargo), które zapewni niezbędną ochronę na wysokim poziomie, a jednocześnie oczekują Państwo rozsądnych kosztów składki i pełnego poczucia bezpieczeństwa? TUW PZUW to partner, któremu możesz zaufać. Zachęcamy do dołączenia do TUW PZUW i podjęcia partnerskiej współpracy opartej o zasadę wzajemności. Połączcie Państwo siły z innymi przedsiębiorcami z branży, optymalizując proces zarządzania ryzykiem. Tak działają ubezpieczenia wzajemne.

Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo) oraz ubezpieczenie morskie – zakres

Ubezpieczenia transportowe mogą przybrać zróżnicowaną formę. Zarówno sam zakres ochrony, jak i kwota, na jaką opiewa ubezpieczenie, powinny być uzależnione od specyfiki potrzeb biznesowych. Dlatego w ramach współpracy z TUW PZUW Państwa firma może dołączyć do Związku Wzajemności Członkowskiej wraz z innymi ubezpieczonymi o podobnym profilu i specyfice działalności. Warunki ubezpieczenia będą dopasowane do Państwa potrzeb, a wysokość składek – uzależniona od wyników wypracowanych przez Związek.

Ubezpieczenia transportowe, które są oferowane przez TUW PZUW, to m.in.:

  • ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo) – stworzone z myślą o firmach realizujących transport drogą lądową; jego zakres może objąć uszkodzenia ładunku w wyniku nieszczęśliwych wypadków, katastrof naturalnych, jego utratę w wyniku kradzieży, a także szkody, do których doszło w trakcie załadunku i wyładunku;
  • kompleksowe ubezpieczenie jachtów śródlądowych – przeznaczone dla Klientów biznesowych, którzy posiadają jachty dopuszczone do żeglugi śródlądowej; ochrona może objąć zarówno uszkodzenia mienia, jak i odpowiedzialność cywilną użytkownika, następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz rzeczy osobiste pasażerów i załogi jachtów śródlądowych.

Szczegółowy zakres każdego ubezpieczenia transportowego oraz morskiego jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb Członków i podlega negocjacjom.

Nowoczesne, partnerskie ubezpieczenia firmowane przez solidnego partnera są w zasięgu Państwa ręki. Sięgając po nie, zagwarantują Państwo swojej firmie bezpieczeństwo oraz zwiększą wiarygodność na rynku. Więcej informacji o poszczególnych produktach jest dostępnych w przedstawionych przez nas dokumentach.

Back To Top