Oferta ubezpieczeń technicznych i lotniczych w TUW PZUW

Kosztowne maszyny produkcyjne, pojazdy szynowe, samoloty – to szczególne typy mienia, które wymagają specjalistycznego ubezpieczenia. Jego warunki powinny być dostosowane zarówno do typu maszyny / pojazdu, jak również do ryzyk, na jakie mienie jest narażone w trakcie eksploatacji. Nieszczęśliwe wypadki, katastrofy naturalne, błędy popełnione w trakcie eksploatacji, nieprzewidziane awarie – gdy dojdzie do zdarzenia tego typu, niezbędna jest jak najszybsza obsługa szkody w wysokości adekwatnej do poniesionych strat. Właśnie dlatego potrzebne jest ubezpieczenie lotnicze bądź techniczne, które połączy dostosowane do potrzeb warunki z optymalnym kosztem składki. Zachęcamy Państwa do skorzystania z rozwiązań oferowanych przez TUW PZUW.

W TUW PZUW zyskają Państwo kompleksowe wsparcie, które jest udzielane na zasadzie wzajemności. Niestandardowy model współpracy biznesowej, oparty na wspólnej odpowiedzialności finansowej wszystkich Członków TUW PZUW połączonej z partycypacją w wypracowanych zyskach to najlepsze rozwiązanie dla podmiotów, które oczekują zakresu ochrony dostosowanego do specyfiki swojej działalności.

Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń i więcej

Ubezpieczenia techniczne i lotnicze w TUW PZUW mogą objąć swoim zakresem różnego rodzaju mienie należące do podmiotów gospodarczych – zarówno prywatnych, jak i państwowych. TUW PZUW w ramach swojej działalności może zaoferować różnorodne formy ubezpieczenia.

  • Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń

Maszyny rolnicze czy przemysłowe są intensywnie eksploatowane. Od tego, czy pracują niezawodnie i ciągle zależy zarówno bezpieczeństwo pracowników, jak i poprawność realizacji procesów biznesowych. Gdy dojdzie do awarii, przedsiębiorstwo może być narażone na poważne straty finansowe. Odpowiednio określony zakres ochrony zabezpieczy na wypadek nieprzewidzianych awarii oraz innych uszkodzeń.

  • Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych

Obejmuje swoim zakresem m.in. wagony, lokomotywy oraz całe zespoły trakcyjne i jest przeznaczone dla wszystkich podmiotów, które posiadają w swoim majątku pojazdy szynowe. Ochroną są objęte uszkodzenia, które powstały w wyniku ich eksploatacji, a także napraw i remontów.

  • Ubezpieczenie lotnicze

Jest przeznaczone dla podmiotów gospodarczych posiadających cywilne statki powietrzne. Obejmuje swoim zakresem zarówno szkody częściowe, jak i całkowite, których dozna samolot (zarówno w trakcie lotu, startu i lądowania, jak i na ziemi czy w wodzie), a także odpowiedzialność cywilną pilota oraz firmy – np. wobec pasażerów. Zakres ubezpieczenia może objąć również inne ryzyka związane z obsługą ruchu lotniczego i pilotażem samolotu.

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana przez TUW PZUW może objąć również ryzyka związane z eksploatacją innego rodzaju sprzętu technicznego. Warunki są ustalane indywidualnie, a Członkowie Związków Wzajemności Członkowskiej udzielają sobie wsparcia na zasadzie wzajemności. Dlatego Związki są tworzone tak, aby należeli do nich partnerzy o podobnym profilu działalności oraz potrzebach.

Członkostwo w TUW PZUW pozwoli Państwu zoptymalizować koszty ubezpieczenia i cieszyć się niezawodną ochroną zawsze wówczas, gdy będzie potrzebna. Zachęcamy do zapoznania się z zaprezentowaną dokumentacją, a w razie pytań – do podjęcia kontaktu z doradcą.

Dokumenty do pobrania (OWU)

Dokumenty do pobrania (UDU)

Back To Top