Ubezpieczenia
podróżne

Oferta ubezpieczenia NNW dla pracowników ubezpieczonego oraz TUW Pozdróż w TUW PZUW

Zakres oferty przygotowanej przez TUW PZUW obejmuje szeroki wybór ubezpieczeń z działu II. Oznacza to, że poza ubezpieczeniami komunikacyjnymi, majątkowymi, czy też specjalistycznymi ubezpieczeniami transportowymi, lotniczymi, OC podmiotów medycznych, a także umowami gwarancji oferujemy Członkom TUW PZUW ochronę w wielu innych dziedzinach. Może ona objąć m.in. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz inne ryzyka, na które ubezpieczeni są narażeni w podróży.

Oferta TUW PZUW jest dostosowana w szczególności do potrzeb Klientów biznesowych działających w różnych sektorach (w tym w sektorach strategicznych), a współpraca z nami opiera się na partnerskich zasadach.

Zachęcamy do poznania naszych pozostałych produktów ubezpieczeniowych oraz wybrania tych, których Państwo potrzebują, aby zapewnić bezpieczeństwo prowadzonej przez siebie działalności.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla pracowników ubezpieczonego (NNW)

Ubezpieczenie NNW zapewnia ochronę przed następstwami nieszczęśliwych wypadków, którym ulegnie osoba ubezpieczona. Ochrona ubezpieczeniowa może objąć m.in.:

  • śmierć osoby ubezpieczonej w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
  • trwały uszczerbek na zdrowiu,
  • koszty leczenia oraz rehabilitacji – w tym nabycia przedmiotów ortopedycznych,
  • koszty leczenia uciążliwego,
  • koszty związane z przekwalifikowaniem zawodowym koniecznym w wyniku doznanego nieszczęśliwego wypadku.

Zakres ubezpieczenia (podstawowy lub rozszerzony), jak i okres trwania ubezpieczenia można dostosować do swoich indywidualnych preferencji. Dostępne jest także ubezpieczenie NNW Grupowe – zdecydować się mogą na nie przedsiębiorcy z myślą o swoich pracownikach oraz ich rodzinach.

Ubezpieczenie TUW Podróż

TUW Podróż powstało z myślą o ochronie na wypadek ryzyk związanych z podróżami służbowymi. Jest przeznaczone dla przedsiębiorców, którzy chcą zwiększyć bezpieczeństwo swoich pracowników w delegacjach. Ubezpieczenie obejmuje swoim zakresem ryzyka związane z wyjazdami służbowymi i zapewnia podróżującym pomoc na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje przede wszystkim koszty leczenia związane ze zdarzeniami, które nastąpią w trakcie podróży – w wersji podstawowej: nieprzewidzianymi, w rozszerzonej: także te związane z chorobami przewlekłymi. Charakter ochrony może być dostosowany również do potrzeb osób uprawiających sporty wyczynowo, a także rekreacyjnie (np. narciarzy czy snowboardzistów).

Więcej informacji na temat warunków ubezpieczenia znajdziecie Państwo w przedstawionej dokumentacji.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 21 maja 2018 r. ulegnie zmianie adres siedziby Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, z dotychczasowego: al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa” na adres:

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych
ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa

Jednocześnie informujemy, iż numery telefonów oraz adresy e-mail nie ulegają zmianie.

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany w kierowanych do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych dokumentach.