Ubezpieczenia parasolowe dla grup szpitali

– Mamy już kilka ubezpieczeń parosolowych – mówi członek Zarządu TUW PZUW Aneta Zawistowska w wywiadzie dla agencji ISB News. Chodzi o nową o ofertę Towarzystwa, która polega na obejmowaniu dodatkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej grup szpitali, a nie tylko pojedynczych placówek.

Zgodnie z prawem w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC pojedynczy szpital jest chroniony do kwoty 100 tys. euro w przypadku jednego tzw. niepożądanego zdarzenia i 500 tys. euro w przypadku wszystkich zdarzeń. Te kwoty bywają niewystarczające w sytuacji, gdy rośnie liczba i wartość roszczeń zgłaszanych wobec szpitali.

– Dlatego proponujemy nowatorskie rozwiązanie dla grup szpitali w postaci ochrony parasolowej. To ochrona dla placówek, które po  wyczerpaniu sumy gwarancyjnej wynikającej z obowiązkowego ubezpieczenia musiałyby same ponosić koszty. To także ochrona dla potencjalnych poszkodowanych, którzy będą mieli łatwiejszą drogę do uzyskania odszkodowania – tłumaczy Aneta Zawistowska.

Jak podkreśla, oferta jest szyta na miarę, a więc dostosowana do profilu działalności poszczególnych szpitali. – Inne jest ryzyko w przypadku szpitali położniczych, a inne – np. onkologicznych – dodaje.

Szpitale, dzieląc się kosztami polisy, zyskują nieproporcjonalnie wyższą wobec wydatków sumę gwarancyjną. Oszczędzają na polisie, a jednocześnie zwiększą bezpieczeństwo swoje i pacjentów.

Back To Top